Stop nieuw gemeentehuis.

⛔Stop nieuw gemeentehuis.

In 2027 11 miljoen tekort.
Gemeente Belangen en Heerenveen Lokaal hebben gezamenlijk een duidelijke visie.

Donkere wolken pakken zich samen boven het gemeentehuis.

De gemeente wacht een financieel tekort als de uitgaven op deze manier worden voortgezet. Daarom moet er een nieuwe integrale afweging gemaakt worden voor investeringen die ook op langere termijn een grote invloed hebben op de financiën van de gemeente.

Begin 2024 heroverweegt de gemeenteraad deze investeringen, met als uitgangspunt een gezond financieel perspectief. Voor deze heroverweging worden door het college de maatschappelijke en juridische risico’s inzichtelijk gemaakt. Het geld voor deze investeringen, wordt niet uitgegeven totdat deze heroverweging heeft plaatsgevonden en er worden geen lange termijn verplichtingen aangegaan voor deze investeringen.

De lokale partijen Heerenveen Lokaal en GemeenteBelangenHeerenveen hebben in de begrotingsvergadering van donderdag 9 november een voorstel gedaan om de bouw van een nieuw gemeentehuis uit te stellen, want het gaat weer niet goed met de financiën van Heerenveen.
Nee, niet met de sportclub, maar de gemeente.

De gemeente komt in 2027 11 miljoen te kort. Dit betekent weer grote bezuinigingen. Deze bezuinigingen gaan weer onze inwoners hard raken. Ook zulllen er bezuinigen komen op de zorg, in de openbare ruimte, wonen en gezondheid. Over veiligheid maar niet te spreken want daar bezuinigen we nu al op.

Beide lokale partijen Heerenveen Lokaal en GemeenteBelangenHeerenveen vinden dat je geen geld kunt uitgeven wat je niet hebt. Er gaat nu al teveel geld uit en er komt te weinig binnen. Mede door de landelijke overheid die alles over de schutting van de gemeente gooit maar er niet voor of te weinig betaald. Gelukkig heeft wat wij noemen het gezonde verstand het gewonnen en wordt de bouw van het gemeentehuis uitgesteld tot er geld is om dit te kunnen doen. Ondanks het uitstel blijft het vanwege het beleid van de afgelopen jaren van de coalitie en het college flink oppassen, want uitstel van de sloop en de bouw van een nieuw gemeentehuis is wat ons betreft niet het enige wat we kunnen doen.

Bron foto Grootfryslan.nl