Tjongerschans moet blijven.

Motie aangenomen

Onze motie “behoud Ziekenhuis Tjongerschans” is op 13 juli aangenomen door de gemeenteraad van Heerenveen.
GemeenteBelangen Heerenveen wil dat de zorg voor inwoners dichtbij blijft.

“Het gaat hier om meer dan zorg alleen”, aldus Ankie Speel. “Het gaat ook om Heerenveen als banenmotor van het Noorden.”

We vrezen voor verlies van werkgelegenheid en vinden de sluiting van het ziekenhuis kapitaalvernietiging. Als dit voorkeursscenario er komt, dreigen wij de zorg dichtbij te verliezen.

Wij vinden een paar punten opmerkelijk:

1. Het gaat slechts om 1 voorkeursscenario waarvan de financiële haalbaarheid nog niet eens is onderzocht.

2. Dit voorkeursscenario is bedacht zonder inspraak van de gemeente Heerenveen en zonder inspraak van onze inwoners.

Ziekenhuis Tjongerschans.

Een ziekenhuisbestuur moet eerst overleg plegen met gemeenten en inwoners voordat het een besluit mag nemen over afschaling of sluiting van een acute zorgvoorziening. Dit heeft minister Kuipers van VWS donderdag (22-6) toegezegd aan de Tweede Kamer

Donderdag 22-6!
Toen was het besluit hier in onze Gemeente Heerenveen al genomen!?

Ziekenhuis Tjongerschans

We lopen hier in Heerenveen te vaak voor de troepen uit!
Voorbeelden te over:
-Toen we op 20 april een principebesluit moesten nemen over het azc
-Toen er in maart een collegevoorstel lag om “geen” burgerparticipatie toe te passen in een GR.

Gelukkig hebben wij dat laatste kunnen keren! Ons amendement “Eerst burgerparticipatie” is aangenomen door de raad.

Er is nog een lange weg te gaan!

https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/radargroep/burgerparticipatie
https://www.skipr.nl/nieuws/kuipers-strengere-regels-als-ziekenhuis-zorg-wil-afschalen/

Financiën 2022

GemeenteBelangen Heerenveen ziet dat Heerenveen als Gouden Plak zijn glans verliest.

Zo lezen we in de themajaarrekening dat onze beschikbare bedrijfs- en woningbouwgronden aan het afnemen zijn. Daarnaast hebben de stijgende kosten invloed op onze grondexploitaties. Het resultaat  over het jaar 2022 is “slechts” 320.000 euro positief.

Het vet verdwijnt van de botten en dat is best zorgelijk, vindt u ook niet?

Er komen uitdagende tijden aan. Tijden waarin communicatie en participatie met onze inwoners, organisaties en bedrijven van onschatbare waarde zijn. Draagvlak van onderop is nodig om de juiste dingen te kunnen doen.

Of, zoals Michel Moore zei: “Als we niet meer participeren houden we op een democratie te zijn”.

Wat ons positief stemt is onze huidige Algemene Reserve van 56,6 miljoen euro. Er is wat vet op de botten. Maar ook deze reserve vraagt om realistisch en verbindend leiderschap dat verder vooruit ziet dan 4 jaar.

Heerenveen betaalt parkeergelden terug

parkeren-feestdagen

In 2022 is betaald parkeren in het Centrum van Heerenveen verlengd tot 20:00. GemeenteBelangen heeft hierover aan de bel getrokken omdat veel automobilisten hierdoor verrast waren en beboet zijn.
Samen met Heerenveen Lokaal en FNP heeft de partij tijdens de laatste begrotingsvergadering tevergeefs gevraagd de maatregel terug te draaien.

Nu blijkt dat er destijds niet alleen gebrekkig over is gecommuniceerd maar dat het besluit ook nog eens onzorgvuldig is geweest.
De gemeente kan niet anders dan het teveel betaalde parkeergeld en de boetes terugbetalen. De gemeente zoekt nog uit hoe dat moet.

Inmiddels is het verzuim door de gemeente hersteld en dus moet er vanaf 15 maart tot acht uur betaald worden!

Provinciaal Belang Fryslân komt toch in de Staten

Bedankt Fryslân, voor jullie vertrouwen in de “Lokalen”!

Het was best even spannend maar uiteindelijk verschoof 1 zetel van winnaar BBB naar Provinciaal Belang Fryslân.
We wensen Sandra veel succes bij het opkomen voor de belangen van de inwoners. Lokale partijen weten als geen ander wat er speelt in de plaatselijke gemeenschappen.

 

 

 

 

 

Heeft u financiële hulp nodig?

Noodfonds.

We hebben op dit moment te maken met hoge inflatie en sterk oplopende energieprijzen. Inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties krijgen steeds meer moeite om de energierekening te betalen. Er is nú hulp nodig. Daarom heeft gemeente Heerenveen een noodfonds ingericht om inwoners en maatschappelijke organisaties te ondersteunen.

Bent u een inwoner?
Woont u in de gemeente Heerenveen en kunt u door de huidige energiecrisis en hoge prijzen nier meer rondkomen? Dan kunt u misschien in aanmerking komen voor het noodfonds.
Aanvragen, Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor het noodfonds gelden de volgende voorwaarden:
•    U bent 18 jaar of ouder en staat ingeschreven in de gemeente Heerenveen;
•    U dreigt door de huidige energiecrisis en hoge inflatie onder de armoedegrens te raken;
•    U komt niet in aanmerking voor een andere regeling of voorziening of deze helpt onvoldoende (zie ook de pagina ‘Hulp bij laag inkomen’)
Het Noodfonds geldt voor inwoners die in acute financiële problemen zijn en daardoor onder de armoedegrens leven, of dreigen te komen. Oorzaken hiervan zijn bijvoorbeeld onvoorziene gebeurtenissen en extreme situaties zoals de gevolgen van corona, de huidige energieprijzen en hoge inflatie. We doen wat nodig is. Er wordt gekeken naar uw specifieke situatie: inzet van het fonds is maatwerk.

Afspraak
Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden van het noodfonds? Bel dan met 14 0513 of mail naar noodfonds@heerenveen.nl.
Hebt u een laag inkomen en kunt u niet rondkomen? De gemeente heeft een aantal regelingen om u (financieel) te helpen. Hier zitten wel voorwaarden aan vast.

 

Andere vormen van, financiële, hulp;

Steunpunt de Barones
Steunpunt de Barones helpt mensen die problemen of vragen hebben op sociaal-juridisch gebied, zoals met uitkeringen, belastingen, toeslagen, kwijtscheldingen, bezwaren enzovoort. Met deze vragen of problemen kunt u terecht op het spreekuur van Steunpunt de Barones. Voor hulp of vragen kunt bellen of mailen naar telefoonnummer: 0513-624127
e-mail: info@steunpuntdebarones.nl

Ziektekostenregeling
Zorg is duur. Daarom is het belangrijk dat u goed verzekerd bent. Voor inwoners met een laag inkomen zijn de zorgkosten een forse hap uit het maandbudget. De gemeente ondersteunt inwoners met een laag inkomen ook op dit gebied. Op de pagina over de ziektekostenregeling vindt u alle informatie.

Energietoeslag
De energietoeslag is een tegemoetkoming voor de extra energiekosten in 2022.  Voldoet u aan de voorwaarden en hebt u de energietoeslag niet automatisch ontvangen? Dan kunt u de energietoeslag aanvragen via een online formulier. Hiervoor heeft u een DigiD nodig. Aanvragen kan tot en met 31 december 2022. Lees meer op de pagina Energietoeslag.

Energiecoach
Onze Energiecoach Jinke Kleistra is een specialist die veel weet van energie besparen. Zij komt bij u thuis en geeft tips om energie te besparen. Niet door grote investeringen, maar door kleine aanpassingen in huis of van gewoonten. U kunt zich aanmelden voor een bezoek van Energiecoach Jinke Kleistra via www.energieloketheerenveen.nl/energiecoach. Of door te bellen met 14 0513 of te mailen naar duurzaam@heerenveen.nl

Bijstand
Een bijstandsuitkering uitkering krijgt u van de gemeente als u geen of te weinig inkomen heeft. En u heeft geen recht op een andere uitkering of ander inkomen. Hebt u veel spaargeld of bezittingen, dan moet u die voor de Participatiewet eerst voor een deel opmaken. Voor een IOAW-uitkering geldt geen vermogenstoets. Aanvragen van een uitkering doet u via de website werk.nl.

Bijzondere bijstand
Heeft u kosten die u wel moet betalen, maar u heeft niet voldoende inkomen hiervoor? Dan kan de gemeente u misschien helpen met bijzondere bijstand. U kunt bijvoorbeeld denken aan extra kosten van een dieet dat u moet houden. Of u heeft extra reiskosten voor het bezoeken van een naast familielid in het ziekenhuis. U kunt bijzondere bijstand regelen via uw meitinker.

Studietoeslag
De studietoeslag is bedoeld voor studenten die door een chronische ziekte of beperking niet in staat zijn om het minimumloon te verdienen. De studietoeslag is een extra steuntje in de rug en een stimulans om de studie af te ronden. Op de pagina studietoeslag vindt u alle informatie en het aanvraagformulier.

Schulden
Huurachterstand? Aanmaningen? Rekeningen die u niet kunt betalen? Deurwaarders aan de deur? Misschien ziet u het niet meer zitten. De gemeente kan u helpen als u schulden hebt. Maar u kunt ook zelf veel doen. Lees erover op de pagina schulden. Dan kunt u bij de gemeente terecht.

Kwijtschelding
Elke inwoner van de gemeente moet gemeentelijke belastingen betalen. Heeft u een laag inkomen? Dan kan het moeilijk zijn om dit te betalen. U kunt dan misschien kwijtschelding krijgen. Dat betekent dat u sommige belastingen niet hoeft te betalen. Op de pagina over kwijtschelding vindt u een aanvraagformulier en informatie. U kunt voor meer vragen terecht bij de afdeling Belastingen, telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 14 0513 of per e-mail gemeente@heerenveen.nl onder vermelding van Kwijtschelding gemeentelijke belastingen.

Financiële bijdrage kinderen
Als u een laag inkomen hebt, blijft er vaak weinig geld over voor leuke dingen voor uw kinderen (0 – 18 jaar). Zoals een schoolreisje, lidmaatschap van een (sport)club of theaterbezoek. U kunt een vergoeding aanvragen van kosten die u zelf niet kunt betalen. Lees er meer over op de pagina Financiële bijdrage in de kosten voor kinderen.

Budgetgids
Als u geldzorgen heeft, is een steuntje in de rug welkom. Er zijn verschillende mogelijkheden voor ondersteuning, financiële regelingen of voorzieningen. Met de Budgetgids 2022 (PDF 3 MB) wijst de gemeente u graag de weg.

Budgetmaatjes
Wanneer iemand financieel is vastgelopen of dat dreigt te raken, kan een vrijwillig budgetmaatje uitkomst bieden. Budgetmaatjes zijn getraind om op een laagdrempelige en persoonlijke manier hulp te bieden aan mensen met financiële problemen. Niet alleen ondersteunen budgetmaatjes in een moeilijke tijd, ze bieden ook handvatten om in de toekomst uit de schulden te blijven. Heeft u interesse in deze ondersteuning klik dan op deze link: https://www.caleidoscoopheerenveen.nl/budgetmaatjes/

 

33 miljoen voor een nieuw gemeentehuis


Wat moeten we daarvan denken?
Maandag 19 december 2022 beslist de gemeenteraad van Heerenveen over een nieuw gemeentehuis van 33 miljoen euro. Ja, u leest het goed: 33 miljoen… Dat is erg veel geld in de deze tijd van dure boodschappen, energiearmoede en inflatie. Waarschijnlijk wordt het zelfs wel meer, want alles wordt duurder!

Heerenveen heeft een historie van sloop
Ook nu weer is het plan: sloop en nieuwbouw van het gemeentehuis op de huidige locatie. Gelukkig wel met behoud van Crackstate als gemeentekantoor. Kennelijk heeft de historie ons wel geleerd om zuinig te zijn op dit monumentale pand.
Het alternatief, het gemeentehuis moderniseren en energiezuiniger te maken wordt geschat op € 6 miljoen. Hiermee wordt voldaan aan de wettelijke eisen rondom duurzaamheid. Wethouder Rozema vergelijkt renovatie van het huidige gemeentehuis met “flink investeren in een oude auto, die over enkele jaren vervangen moet worden door een nieuwe elektrische auto”. Een bijzondere vergelijking in een tijd waarin veel inwoners het hoofd boven water proberen te houden!

Even inzoomen op de financiën
Nieuwbouw: Investeringskosten 33 miljoen, exploitatielasten (jaar 1) 1,74 miljoen, integraal kostenniveau (50 jaar) 111,3 miljoen. Nieuwbouw heeft de beste papieren als het gaat om duurzaamheid. Een gasloos en energieneutraal gemeentehuis. Hierdoor voldoet de nieuwbouw aan de duurzaamheidsambities van de gemeente. Crackstate is een ander geval. Doordat het een monumentale status heeft, gelden er andere wettelijke regels. Daarmee zal de verduurzaming zijn grenzen kennen.

Er is geen reden reden voor haast
Is renoveren van het huidige gemeentehuis wellicht een beter idee? De kosten hiervan bedragen circa 6 miljoen volgens Twynstra Gudde. Door renovatie voldoet het gemeentehuis aan de arbo-eisen en krijgt het energielabel A. De nieuwbouwscenario’s kunnen dan voorlopig van tafel en we voldoen aan de wettelijke eisen wat betreft Arbo en verduurzaming. Heerenveen stelt hiermee zijn ambitieniveau bij van 5 sterren naar 3 sterren, waar het gaat om de gemeentelijke huisvesting. En we hebben tot minstens 2030 de tijd voordat eventuele nieuwbouw noodzakelijk is. Nieuwbouw die tegen die tijd wellicht veel klimaat- en milieuvriendelijker kan op dit moment. Want de ontwikkelingen op dit gebied staan niet stil.

Meer dan een miljoen over van Jeugdzorg?

In de commissie AZ van 12 december 2022 heeft Jerry Speel financiële vragen gesteld over het jeugdbeleid naar aanleiding van het 4e verzamelbesluit 2022.
Hierin staan de afwijkingen op het bestaande beleid ten opzichte van de begroting 2022. Op blz 19 van de begroting 2023 waren de lasten in 2021 24 miljoen, in de begroting 2022 26,6 miljoen en in de begroting 2023 28,3 miljoen.
Hoe kan het dat er nu 1,1 miljoen over is? Ons wordt continu verteld dat elk jaar meer kinderen hulp nodig hebben en dat de kosten jaarlijks 10% stijgen.
Wethouder Rinkes moest de vraag terugkoppelen naar de afdeling jeugd. Zij komt hier schriftelijk op terug. Wij wachten in spanning af.

Veel inwoners zakken nu door het ijs. Kan het Noodfonds en het Budgetloket hun helpen?

Op 12 december 2022 werd in de commissie SaZa (samenlevingszaken) gesproken over hoe we onze inwoners kunnen helpen, als het gaat om ons Armoedebeleid. Het Noodfonds is er voor iedereen, met ondersteuning in natura, voor diegene die niet meer in zijn/haar dagelijkse levensonderhoud kan voorzien, aldus wethouder Sytsma. Voor meer informatie zie: https://www.heerenveen.nl/zorg-en-uitkeringen/noodfonds/
Daarnaast is er een budgetloket, een fysiek loket waar je naartoe kunt gaan. Voor de openingstijden, zie: https://www.grootheerenveen.nl/grootheerenveen/algemeen/budgetloket-van-start-in-heerenveen
Steunpunt de Barones helpt mensen die problemen of vragen hebben op sociaal-juridisch gebied, zoals met uitkeringen, belastingen, toeslagen, kwijtscheldingen, bezwaren. De Barones geeft aan (aldus wethouder Sytsma) dat het vooral voor veel ouderen problematisch wordt.

Ankie Speel stelde vragen over de toegankelijkheid van het noodfonds. Hoe worden niet-digitale inwoners geholpen? Kan er een rechtstreeks telefoonnummer komen? Kan er een fysiek Noodfondsloket komen waar onze inwoners naartoe kunnen gaan?
Wethouder Sytsma antwoordde dat er een rechtstreeks telefoonnummer komt en dat er een reclamecampagne wordt gestart. Via onze Meitinkers kunnen inwoners ook contact opnemen met het Noodfonds.
In het nieuwe jaar 2023 volgt er in de commissie SaZa een kaderstellend debat over het Armoedebeleid met als doel het vergroten van de bestaanszekerheid.

Betaald parkeren centrum Heerenveen terug naar 18:00 uur

Dit vraagt GemeenteBelangen bij de behandeling van de begroting 2023-2026 in de gemeenteraadsvergadering van 10 november. De partij wil de tijd dat je betaald parkeert weer terug van 20:00 uur naar 18:00 uur.

Parkeren in het centrum van Heerenveen is duur. Veel inwoners doen hun boodschappen in omliggende plaatsen als Wolvega, Joure en Gorredijk. Het geeft ook extra parkeerdruk in De Greiden en De Akkers.

In deze dure tijden wil GemeenteBelangen het betaald parkeren aanpassen naar 18 uur. Dit kost de Gemeente 200.000 euro maar het levert veel op. Hiermee worden inwoners en ondernemers, denk aan de centrum-supermarkten, horeca en bioscoop, geholpen.

UDATE
In de raadsvergadering van 10 november 2022 is gestemd over het betaald parkeren in het centrum. GemeenteBelangen wil de tijden weer aanpassen van 20 uur naar 18 uur. Zie ook: https://www.grootheerenveen.nl/…/gemeentebelangen-wil…
Samen met Heerenveen Lokaal en FNP is hiervoor een amendement ingediend. Ondanks steun van ChristenUnie en SP is het helaas niet gelukt. Het resultaat van de stemming: 10 voor, 20 tegen.
De argumenten van de tegenstemmers waren niet overtuigend en gingen van “het kost ongedekt geld” via “geen jojo-beleid” tot “we willen een autoluw centrum”.
Het is jammer dat de collegepartijen deze kleine stap niet hebben willen zetten om onze ondernemers en inwoners in deze dure tijden tegemoet te komen.
GemeenteBelangen blijft overigens voor het helemaal afschaffen van het betaald parkeren in het centrum.
1 2 3 12