Anders omgaan met Gezondheid

Raadslid Ankie Speel (GemeenteBelangen) bezocht op woensdag 11 mei het symposium ‘Anders omgaan met Gezondheid”
Dit werd georganiseerd door Seker en Sûn: het samenwerkingsproject om invulling te geven aan de gezondheidszorg voor 2030 in Friesland*. Namens haar fractie was Ankie aanwezig om de stem van onze inwoners te vertegenwoordigen en geïnspireerd te raken. Er waren sessies over onder andere de arbeidsmarkt, het versterken van ‘mienskip’, mobiliteit, digitalisering, Bloeizones en de Friese Preventie Aanpak.

De zorg in Fryslân zal in de komende jaren anders georganiseerd worden
We staan samen voor een grote opgave: de zorg en ondersteuning die we tot nu toe gewend zijn te krijgen, zullen in de toekomst niet in dezelfde vorm beschikbaar zijn.
Dat komt door de stijgende zorgvraag en het tekort aan arbeidskrachten. Nu al heeft Fryslân een tekort aan 2.100 medewerkers in de zorg. De verwachting is dat dit tekort snel oploopt.

Een eenvoudige oplossing bestaat niet
Maar leidende principes voor houdbare zorg zijn er wél. We moeten veel opener, vaker en eerlijker het gesprek voeren.
Wanneer heb je kwaliteit van leven, wanneer voert het te ver constant zware zorg te bieden en hoe gaan we onze maatschappij zo inrichten dat we naar elkaar om kunnen zien?
En, werk alsjeblieft niet vanuit wantrouwen maar vertrouwen.

*) Seker en Sûn is hét samenwerkingsproject waar kennis over zorg en welzijn binnen de provincie Fryslân samenkomt.
Burgers, patiëntenverenigingen, zorg- en welzijnsaanbieders, onderwijsinstellingen, overheden, verzekeraars, MKB en andere belanghebbenden werken hier samen aan invulling van de beste zorg voor de sterk stijgende en veranderende zorgvraag in 2030.

Hoge nood

GemeenteBelangen kreeg een mail van verontruste inwoners, die zich afvragen hoe het zit met de openbare toiletten in de Gemeente Heerenveen.
Met name het toilet in de Overtuin was niet open terwijl deze locatie wel is aangemeld bij de HogeNood App. De fractie heeft dan ook meteen begin april vragen gesteld aan het college.

Raadslid Ankie Speel hoorde van mensen die graag sporten in de Overtuin maar waren gestopt met hun activiteit omdat het toilet niet open was.
Samen met Henryke de Vries van Samen Fit & Vitaal en met Dick Kleinhesslink van de stichting VN Panel Toegankelijk Heerenveen is gekeken wat er beter kon. Daarna weer contact gehad met de gemeente.

Inmiddels zijn we een paar weken verder en zijn we opgelucht dat het toilet nu wel weer open is. En dat er nu ook gelegenheid is om de handen te wassen.
We zijn daar erg blij mee!
Het allerbelangrijkste is dat onze bewoners weer kunnen sporten in onze mooie Overtuin in de wetenschap dat er een openbaar toilet is. 

Ankie: “En wat de toegankelijkheid en de communicatie erover betreft, daar gaan wij nog vervolgvragen over stellen. Maar een eerste stap is gezet!”

Heeft u ook een signaal? Loopt u ergens tegenaan? Laat het ons weten!
GemeenteBelangen, uw lokale partij altijd dichtbij

Een warm onthaal

Tijdens Koningsdag was het Open Huis bij het Odensehuis Heerenveen.

Daar wilden we wel eens kijken! Het Odensehuis is een plek waar mantelzorgers en mensen met dementie welkom zijn.

Ankie speel: “Wat een warme plek, bij Caleidoscoop Welzijnswerk aan de Weegbree, laagdrempelig en toegankelijk, niks moet. Hier draait het om zingeving.”

Voor mantelzorgers is het belangrijk om informatie te krijgen over het ziektebeeld en hoe je daar het beste mee om kunt gaan. En je ervaringen te kunnen delen. Voor mensen met dementie is het fijn om onder de mensen te blijven en een sociaal actief leven te houden met activiteiten die er toe doen. Dit alles draagt bij tot het langer thuis kunnen blijven wonen.

“Dank je wel Martina’s voor de mooie muziek! En Niels Nijdam voor het waardevolle gesprek.”

 

Stolpersteine

Op 12 april 2022 zijn 12 Stolpersteine gelegd in Heerenveen, in navolging van vele andere plaatsen. Namens Gemeentebelangen was Elly Bijlsma aanwezig bij de plaatsing.
Stolpersteine zijn bedacht door de beeldend kunstenaar Gunther Demnig. Ze houden de herinnering aan de slachtoffers van het naziterreur levend.

De stenen zijn betonnen vierkanten van 10 bij 10 met een messing bovenkant waarin de gegevens met de hand gestanst zijn.

De kunstenaar plaatst de stenen zelf.

De stenen zijn gelegd voor het toenmalige woonhuis van de slachtoffers. In Heerenveen is dat in de Asterstraat, de Schoolsteeg, de Lindegracht, de Molensteeg en de Oude Koemarkt. Na de plaatsing hebben leerlingen van OSG/ Bornego college een eigengemaakt gedicht voorgedragen.

Dementie is een serieuze maatschappelijke uitdaging

Heerenveen wil een dementievriendelijke gemeente zijn, die zich inzet om mensen met dementie en hun mantelzorgers zo lang mogelijk mee te laten doen in de samenleving. In dat kader werd op 12 april 2022 een middag over dementie gehouden in Het Posthuis.

Kennis bundelen en samenwerken
Diana Elsing, beleidsregisseur Wmo en Amanda IJsselmuiden, regisseur Sociaal Domein bij de gemeente Heerenveen ontvingen de gasten. Verschillende thuiszorgorganisaties waren vertegenwoordigd, evenals Ziekenhuis Tjongerschans, een huisartsenpraktijk, Alzheimer Nederland, Netwerk Dementie Fryslân, Cosbo, VN-panel Heerenveen, het Odensehuis en de Participatieraad van Heerenveen.
Theorie en praktijk
Van de raadsleden was alleen Ankie Speel van GemeenteBelangen aanwezig. Zorg en welzijn is haar focus. Ankie luisterde aandachtig naar de presentaties van de diverse partijen. Marije Effing-Boele verzorgde namens het netwerk dementie Fryslân een presentatie. In groepjes werd een veelvoorkomende casus uit de praktijk besproken.
Verschillen per persoon
Mensen met dementie hebben vaak een combinatie van symptomen. Vaak is er sprake van geheugenverlies en verandert het gedrag. De symptomen die bij dementie horen zijn heel breed en verschillen per persoon. Er kunnen bijvoorbeeld problemen ontstaan met de oriëntatie, de taal en het maken van plannen. Ook veranderingen in stemming en persoonlijkheid komen voor.
Groeiende behoefte
Een op de vijf mensen krijgt dementie. Friesland telde in 2020 ongeveer 12.000 mensen met dementie. De schatting is dat dit aantal door de vergrijzing in 2040 stijgt naar 21.000 mensen.
De huisarts kan (laten) onderzoeken of er sprake is van dementie. Wanneer er behoefte is aan ondersteuning door een gespecialiseerd casemanager dementie, dan kan de huisarts een verwijzing regelen.
Zorgwekkende cijfers
70% van de mensen met dementie woont thuis en zal vaker een beroep doen op de Wmo.
75% van de mensen met dementie die thuis wonen vindt hun woning niet geschikt. De helft van hen wil verhuizen maar heeft geen alternatief.
53% van de mantelzorgers van mensen met dementie is tamelijk belast tot overbelast.
Ankie Speel: “Dementiezorg is met recht een uitdaging te noemen.”

Schoolreis raadsleden

Op dinsdagmiddag 5 april heeft Ankie Speel deelgenomen aan een bustour langs een aantal scholen in Heerenveen. Deze bustour werd georganiseerd om de raadsleden gevoel en inzicht mee te geven in de plannen voor het voortgezet onderwijs, het Integraal Huisvestingsplan (IHP).

Startend bij locatie De Beugel, ging het gezelschap langs het Bornego College, het Kei College, de Buitenbaan en OSG Sevenwolden. Een aantal leerlingen van het Kei College waren aanwezig in het restaurant de Jonge Garde. Prachtig om te zien hoe bevlogen deze leerlingen zijn!

Wethouder Jelle Zoetendal gaf een korte toelichting op het IHP, zodat ook de nieuwe raadsleden aangehaakt werden. Welk type onderwijs wordt waar gevestigd en welke uitdagingen zijn er voor de toekomst? Denk daarbij ook aan energiebesparing en een gezond binnenklimaat.

GemeenteBelangen vindt het belangrijk dat de scholen waarin de kinderen elke dag les krijgen, klaar zijn voor de toekomst. Elk kind verdient goed onderwijs.

Twee maanden respijt voor De Kompenije

29 maart heeft Jerry Speel namens GemeenteBelangen de vergadering van Plaatselijk Belang Jubbega / Hoornsterzwaag bezocht.

De vergadering stond volledig in het teken van het voortbestaan van Mfc De Kompenije.

Jan Leistra gaf uitleg over het voorgenomen besluit tot liquidatie. Het jaarlijkse tekort van de stichting is ongeveer 100.000 euro. Het is duidelijk dat Mfc De Kompenije behouden moet blijven. Er werd door diverse gebruikers opgeroepen tot actie.

Het bestuur wacht tot eind mei af met het nemen van een definitief besluit. Dit n.a.v. positieve gesprekken met de Gemeente Heerenveen. De gemeente heeft hiermee de tijd om onderzoek te doen. Tegelijkertijd worden ideeën uitgewerkt voor een Kompenije 2.0

Gelauwerd

Maandagavond 28 maart kwamen bestuur en fractie samen voor een gezellig etentje in het Hof van Schoterland.

Er werd teruggeblikt op de verkiezingen en de vertrekkende raadsleden Roelf van der Woude en Elly Bijlsma werden door de partij gelauwerd vanwege hun grote betekenis in de afgelopen vier jaar. Beide raadsleden waren zeer vereerd met de titel “Erelid van GemeenteBelangen Heerenveen.”

Roelf gaat genieten van een welverdiend pensioen. Elly blijft voorlopig bij de fractie betrokken.

Woningbouw hoog op verlanglijst De Knipe

Namens GemeenteBelangen heeft Elly Bijlsma de jaarvergadering van plaatselijk belang De Knipe bezocht. Tijdens de goed bezochte bijeenkomst werd de eerste dorpsgids van De Knipe uitgereikt aan wethouder Jaap van Veen.

Er is uitgebreid gesproken over De Pream, het kenmerk van het dorp, die in deplorabele staat verkeert. Hij is recent opgelapt en kan misschien weer een paar jaar mee. Maar om hem voor de toekomst te behouden zal meer nodig zijn.

Ook is gesproken over nieuwbouw aan de Anne Hanzeswyk, een oud plan dat weer nieuw leven ingeblazen wordt. Wethouder Van Veen legt uit dat dit aan de orde komt in de woonvisie die in ontwikkeling is en die in de nieuwe raad wordt vastgesteld.

GemeenteBelangen houdt de vinger aan de pols

Jerry en Ankie Speel van GemeenteBelangen zijn meteen na de verkiezingen, op woensdag 23 maart weer op bezoek geweest bij de Kompenije in Jubbega. Zij spraken daar met Anneke Lukkes, manager van MFG de Kompenije in Jubbega.

De Kompenije speelt een belangrijke en onmisbare rol in de leefbaarheid van het dorp. Het is het kloppende hart van het dorp.
GemeenteBelangen maakt zich sterk voor de toekomst van de Kompenije, het multifunctionele centrum in Jubbega. De Kompenije zit financieel in zwaar weer. De bereidheid van alle kanten om de Kompenije voor het dorp te behouden leeft niet alleen breed binnen onze partij, maar ook in de hele gemeenteraad.

“Het is echter wel 5 voor 12, daarom is in gesprek blijven en denken in oplossingen noodzakelijk”, aldus Jerry Speel.

GemeenteBelangen Heerenveen bezoekt met regelmaat organisaties, vrijwilligers en inwoners van de Gemeente Heerenveen om te horen wat er speelt en wat de ontwikkelingen zijn. Deze bezoeken leveren nuttige informatie uit de praktijk op. Wilt u of uw organisatie ook eens met ons om de tafel? Wij komen graag bij u langs. 

1 2 3 4 5 12