Heeft u financiële hulp nodig?

Noodfonds.

We hebben op dit moment te maken met hoge inflatie en sterk oplopende energieprijzen. Inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties krijgen steeds meer moeite om de energierekening te betalen. Er is nú hulp nodig. Daarom heeft gemeente Heerenveen een noodfonds ingericht om inwoners en maatschappelijke organisaties te ondersteunen.

Bent u een inwoner?
Woont u in de gemeente Heerenveen en kunt u door de huidige energiecrisis en hoge prijzen nier meer rondkomen? Dan kunt u misschien in aanmerking komen voor het noodfonds.
Aanvragen, Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor het noodfonds gelden de volgende voorwaarden:
•    U bent 18 jaar of ouder en staat ingeschreven in de gemeente Heerenveen;
•    U dreigt door de huidige energiecrisis en hoge inflatie onder de armoedegrens te raken;
•    U komt niet in aanmerking voor een andere regeling of voorziening of deze helpt onvoldoende (zie ook de pagina ‘Hulp bij laag inkomen’)
Het Noodfonds geldt voor inwoners die in acute financiële problemen zijn en daardoor onder de armoedegrens leven, of dreigen te komen. Oorzaken hiervan zijn bijvoorbeeld onvoorziene gebeurtenissen en extreme situaties zoals de gevolgen van corona, de huidige energieprijzen en hoge inflatie. We doen wat nodig is. Er wordt gekeken naar uw specifieke situatie: inzet van het fonds is maatwerk.

Afspraak
Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden van het noodfonds? Bel dan met 14 0513 of mail naar noodfonds@heerenveen.nl.
Hebt u een laag inkomen en kunt u niet rondkomen? De gemeente heeft een aantal regelingen om u (financieel) te helpen. Hier zitten wel voorwaarden aan vast.

 

Andere vormen van financiële hulp;

Steunpunt de Barones
Steunpunt de Barones helpt mensen die problemen of vragen hebben op sociaal-juridisch gebied, zoals met uitkeringen, belastingen, toeslagen, kwijtscheldingen, bezwaren enzovoort. Met deze vragen of problemen kunt u terecht op het spreekuur van Steunpunt de Barones. Voor hulp of vragen kunt bellen of mailen naar telefoonnummer: 0513-624127
e-mail: info@steunpuntdebarones.nl

Ziektekostenregeling
Zorg is duur. Daarom is het belangrijk dat u goed verzekerd bent. Voor inwoners met een laag inkomen zijn de zorgkosten een forse hap uit het maandbudget. De gemeente ondersteunt inwoners met een laag inkomen ook op dit gebied. Op de pagina over de ziektekostenregeling vindt u alle informatie.

Energietoeslag
De energietoeslag is een tegemoetkoming voor de extra energiekosten in 2022.  Voldoet u aan de voorwaarden en hebt u de energietoeslag niet automatisch ontvangen? Dan kunt u de energietoeslag aanvragen via een online formulier. Hiervoor heeft u een DigiD nodig. Aanvragen kan tot en met 31 december 2022. Lees meer op de pagina Energietoeslag.

Energiecoach
Onze Energiecoach Jinke Kleistra is een specialist die veel weet van energie besparen. Zij komt bij u thuis en geeft tips om energie te besparen. Niet door grote investeringen, maar door kleine aanpassingen in huis of van gewoonten. U kunt zich aanmelden voor een bezoek van Energiecoach Jinke Kleistra via www.energieloketheerenveen.nl/energiecoach. Of door te bellen met 14 0513 of te mailen naar duurzaam@heerenveen.nl

Bijstand
Een bijstandsuitkering uitkering krijgt u van de gemeente als u geen of te weinig inkomen heeft. En u heeft geen recht op een andere uitkering of ander inkomen. Hebt u veel spaargeld of bezittingen, dan moet u die voor de Participatiewet eerst voor een deel opmaken. Voor een IOAW-uitkering geldt geen vermogenstoets. Aanvragen van een uitkering doet u via de website werk.nl.

Bijzondere bijstand
Heeft u kosten die u wel moet betalen, maar u heeft niet voldoende inkomen hiervoor? Dan kan de gemeente u misschien helpen met bijzondere bijstand. U kunt bijvoorbeeld denken aan extra kosten van een dieet dat u moet houden. Of u heeft extra reiskosten voor het bezoeken van een naast familielid in het ziekenhuis. U kunt bijzondere bijstand regelen via uw meitinker.

Studietoeslag
De studietoeslag is bedoeld voor studenten die door een chronische ziekte of beperking niet in staat zijn om het minimumloon te verdienen. De studietoeslag is een extra steuntje in de rug en een stimulans om de studie af te ronden. Op de pagina studietoeslag vindt u alle informatie en het aanvraagformulier.

Schulden
Huurachterstand? Aanmaningen? Rekeningen die u niet kunt betalen? Deurwaarders aan de deur? Misschien ziet u het niet meer zitten. De gemeente kan u helpen als u schulden hebt. Maar u kunt ook zelf veel doen. Lees erover op de pagina schulden. Dan kunt u bij de gemeente terecht.

Kwijtschelding
Elke inwoner van de gemeente moet gemeentelijke belastingen betalen. Heeft u een laag inkomen? Dan kan het moeilijk zijn om dit te betalen. U kunt dan misschien kwijtschelding krijgen. Dat betekent dat u sommige belastingen niet hoeft te betalen. Op de pagina over kwijtschelding vindt u een aanvraagformulier en informatie. U kunt voor meer vragen terecht bij de afdeling Belastingen, telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 14 0513 of per e-mail gemeente@heerenveen.nl onder vermelding van Kwijtschelding gemeentelijke belastingen.

Financiële bijdrage kinderen
Als u een laag inkomen hebt, blijft er vaak weinig geld over voor leuke dingen voor uw kinderen (0 – 18 jaar). Zoals een schoolreisje, lidmaatschap van een (sport)club of theaterbezoek. U kunt een vergoeding aanvragen van kosten die u zelf niet kunt betalen. Lees er meer over op de pagina Financiële bijdrage in de kosten voor kinderen.

Budgetgids
Als u geldzorgen heeft, is een steuntje in de rug welkom. Er zijn verschillende mogelijkheden voor ondersteuning, financiële regelingen of voorzieningen. Met de Budgetgids 2022 (PDF 3 MB) wijst de gemeente u graag de weg.

Budgetmaatjes
Wanneer iemand financieel is vastgelopen of dat dreigt te raken, kan een vrijwillig budgetmaatje uitkomst bieden. Budgetmaatjes zijn getraind om op een laagdrempelige en persoonlijke manier hulp te bieden aan mensen met financiële problemen. Niet alleen ondersteunen budgetmaatjes in een moeilijke tijd, ze bieden ook handvatten om in de toekomst uit de schulden te blijven. Heeft u interesse in deze ondersteuning klik dan op deze link: https://www.caleidoscoopheerenveen.nl/budgetmaatjes/