33 miljoen voor een nieuw gemeentehuis


Wat moeten we daarvan denken?
Maandag 19 december 2022 beslist de gemeenteraad van Heerenveen over een nieuw gemeentehuis van 33 miljoen euro. Ja, u leest het goed: 33 miljoen… Dat is erg veel geld in de deze tijd van dure boodschappen, energiearmoede en inflatie. Waarschijnlijk wordt het zelfs wel meer, want alles wordt duurder!

Heerenveen heeft een historie van sloop
Ook nu weer is het plan: sloop en nieuwbouw van het gemeentehuis op de huidige locatie. Gelukkig wel met behoud van Crackstate als gemeentekantoor. Kennelijk heeft de historie ons wel geleerd om zuinig te zijn op dit monumentale pand.
Het alternatief, het gemeentehuis moderniseren en energiezuiniger te maken wordt geschat op € 6 miljoen. Hiermee wordt voldaan aan de wettelijke eisen rondom duurzaamheid. Wethouder Rozema vergelijkt renovatie van het huidige gemeentehuis met “flink investeren in een oude auto, die over enkele jaren vervangen moet worden door een nieuwe elektrische auto”. Een bijzondere vergelijking in een tijd waarin veel inwoners het hoofd boven water proberen te houden!

Even inzoomen op de financiën
Nieuwbouw: Investeringskosten 33 miljoen, exploitatielasten (jaar 1) 1,74 miljoen, integraal kostenniveau (50 jaar) 111,3 miljoen. Nieuwbouw heeft de beste papieren als het gaat om duurzaamheid. Een gasloos en energieneutraal gemeentehuis. Hierdoor voldoet de nieuwbouw aan de duurzaamheidsambities van de gemeente. Crackstate is een ander geval. Doordat het een monumentale status heeft, gelden er andere wettelijke regels. Daarmee zal de verduurzaming zijn grenzen kennen.

Er is geen reden reden voor haast
Is renoveren van het huidige gemeentehuis wellicht een beter idee? De kosten hiervan bedragen circa 6 miljoen volgens Twynstra Gudde. Door renovatie voldoet het gemeentehuis aan de arbo-eisen en krijgt het energielabel A. De nieuwbouwscenario’s kunnen dan voorlopig van tafel en we voldoen aan de wettelijke eisen wat betreft Arbo en verduurzaming. Heerenveen stelt hiermee zijn ambitieniveau bij van 5 sterren naar 3 sterren, waar het gaat om de gemeentelijke huisvesting. En we hebben tot minstens 2030 de tijd voordat eventuele nieuwbouw noodzakelijk is. Nieuwbouw die tegen die tijd wellicht veel klimaat- en milieuvriendelijker kan op dit moment. Want de ontwikkelingen op dit gebied staan niet stil.