Survival Run De Knipe – Hoe lang nog?

Na 2 jaar pauze vanwege corona kon het spektakel in De Knipe eindelijk weer doorgaan. Namens GemeenteBelangen is Elly Bijlsma op zondag een kijkje gaan nemen: “Die dag kwamen o.a. de toppers voor de 21 km aan de start en hebben we deze op de fiets gevolgd op hun parcours.”

De Survival Run is een groots opgezet, meerdaags evenement. Zo deden op donderdag en vrijdag zo’n 1600 leerlingen van de basisscholen in Heerenveen mee. Het is een prachtig voorbeeld van samenwerking in een dorp om dit te kunnen organiseren. De weergoden werkten deze keer prima mee!

Elly sprak ook nog met iemand van de organisatie. Ze hoorde dat Staatsbosbeheer steeds meer beperkingen oplegt. Dit vanwege het broedseizoen waarin het evenement altijd plaatsvindt. Een groot deel van het parcours gaat door het bos en men mag dan niet van alle paadjes gebruik maken. “Het is te hopen dat de maatregelen niet zo streng worden dat het bijzondere karakter van de Survival Run verloren gaat!”

Woningbouw hoog op verlanglijst De Knipe

Namens GemeenteBelangen heeft Elly Bijlsma de jaarvergadering van plaatselijk belang De Knipe bezocht. Tijdens de goed bezochte bijeenkomst werd de eerste dorpsgids van De Knipe uitgereikt aan wethouder Jaap van Veen.

Er is uitgebreid gesproken over De Pream, het kenmerk van het dorp, die in deplorabele staat verkeert. Hij is recent opgelapt en kan misschien weer een paar jaar mee. Maar om hem voor de toekomst te behouden zal meer nodig zijn.

Ook is gesproken over nieuwbouw aan de Anne Hanzeswyk, een oud plan dat weer nieuw leven ingeblazen wordt. Wethouder Van Veen legt uit dat dit aan de orde komt in de woonvisie die in ontwikkeling is en die in de nieuwe raad wordt vastgesteld.

GemeenteBelangen houdt de vinger aan de pols

Jerry en Ankie Speel van GemeenteBelangen zijn meteen na de verkiezingen, op woensdag 23 maart weer op bezoek geweest bij de Kompenije in Jubbega. Zij spraken daar met Anneke Lukkes, manager van MFG de Kompenije in Jubbega.

De Kompenije speelt een belangrijke en onmisbare rol in de leefbaarheid van het dorp. Het is het kloppende hart van het dorp.
GemeenteBelangen maakt zich sterk voor de toekomst van de Kompenije, het multifunctionele centrum in Jubbega. De Kompenije zit financieel in zwaar weer. De bereidheid van alle kanten om de Kompenije voor het dorp te behouden leeft niet alleen breed binnen onze partij, maar ook in de hele gemeenteraad.

“Het is echter wel 5 voor 12, daarom is in gesprek blijven en denken in oplossingen noodzakelijk”, aldus Jerry Speel.

GemeenteBelangen Heerenveen bezoekt met regelmaat organisaties, vrijwilligers en inwoners van de Gemeente Heerenveen om te horen wat er speelt en wat de ontwikkelingen zijn. Deze bezoeken leveren nuttige informatie uit de praktijk op. Wilt u of uw organisatie ook eens met ons om de tafel? Wij komen graag bij u langs. 

GemeenteBelangen in actie voor behoud De Kompenije

Jerry Speel, kandidaat raadslid voor GemeenteBelangen, ziet kansen voor het behoud van De Kompenije.

De Kompenije, het multifunctionele centrum in Jubbega, is financieel in zwaar weer. GemeenteBelangen heeft enkele oplossingen om De Kompenije te behouden.

Commerciële huur mogelijk maken

De voornaamste oorzaak is de leegstand. De Kompenije moet huur over die ongebruikte ruimte aan de verhuurder Accolade betalen zonder dat daar inkomsten tegenover staan.
De gemeente Heerenveen neemt een deel van deze leegstandskosten voor haar rekening. Het jaarlijkse tekort is ongeveer 85.000 euro.
Nieuwe huurders zouden de problemen natuurlijk oplossen. Echter, commerciële verhuur is niet mogelijk zonder aanpassing van het bestemmingsplan waarin de locatie een maatschappelijke functie heeft.

Een faillissement voorkomen

Er wordt nu gevreesd voor een faillissement van De Kompenije.
Een deel van het pand is eigendom van De Kompenije. Dit zou dan in de failliete boedel vallen en toekomen aan de schuldeisers, waaronder Accolade. Om dit te voorkomen zou een nieuwe stichting met geld van de gemeente of de Mienskip het pand van De Kompenije kunnen overnemen. Het huurcontract met Accolade kan worden afgekocht en de De Kompenije kan haar activiteiten voortzetten zonder het risico te lopen haar gebouw kwijt te raken.

Uitbreiden met woningen

Gelet op de problemen in de woningmarkt, stelt GemeenteBelangen Heerenveen ook voor om op korte termijn een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren naar het bouwen van (senioren)woningen bovenop het gebouw dat eigendom van De Kompenije is. Ook hiervoor zal het bestemmingsplan moeten worden gewijzigd.

Haast is geboden

GemeenteBelangen zal op korte termijn bovenstaande ideeën uitwerken in voorstellen aan de gemeenteraad.

Corona nekt buurt- en clubhuizen

Tino-Kiekenhof

Naar aanleiding van een noodkreet van het Dorpshuis De Kiekenhof in Nieuwehorne heeft de fractie van GB Heerenveen aandacht gevraagd voor de zorgelijke financiële toestand van veel dorps- buurt- en clubhuizen. De continuïteit van het dorps- en verenigingsleven staat op het spel.

Lees meer

LEEF: Samen werken aan de beste oplossingen

zonnepanelen-energietransitie

GB Heerenveen heeft aan de wieg gestaan van het Thematisch Raadsakkoord. Het gemeentebestuur is hiermee een nieuwe weg ingeslagen waarbij de invloed van de gemeenteraad en de inwoners versterkt wordt.

De Energietransitie is een belangrijke pijler van het Raadsakkoord.
In februari heeft de raad besloten een gemeentelijk informatiepunt energie voor delen, luisteren en samen optrekken in te stellen en te starten met een Lokaal Energie Experimenten Fonds LEEF. Het fonds geeft ruimte en steun aan lokale initiatieven die gericht zijn op het opwekken van duurzame energie en energiebesparing.

Lees meer

Minder OZB voor dorpshuizen en sportclubs

ozb

Met blijdschap heeft GB Heerenveen kennis genomen van het in de Tweede Kamer aangenomen amendement Omtzigt op de Gemeentewet, waarin nieuwe regels zijn vastgesteld voor het heffen van onroerendezaakbelasting.
Daarmee krijgen gemeenten de vrijheid om aan instellingen van sociaal belang het lage woningtarief in rekening te brengen in plaats van het veel hogere ozb-tarief voor niet-woningen.

Lees meer