Veel inwoners zakken nu door het ijs. Kan het Noodfonds en het Budgetloket hun helpen?

Op 12 december 2022 werd in de commissie SaZa (samenlevingszaken) gesproken over hoe we onze inwoners kunnen helpen, als het gaat om ons Armoedebeleid. Het Noodfonds is er voor iedereen, met ondersteuning in natura, voor diegene die niet meer in zijn/haar dagelijkse levensonderhoud kan voorzien, aldus wethouder Sytsma. Voor meer informatie zie: https://www.heerenveen.nl/zorg-en-uitkeringen/noodfonds/
Daarnaast is er een budgetloket, een fysiek loket waar je naartoe kunt gaan. Voor de openingstijden, zie: https://www.grootheerenveen.nl/grootheerenveen/algemeen/budgetloket-van-start-in-heerenveen
Steunpunt de Barones helpt mensen die problemen of vragen hebben op sociaal-juridisch gebied, zoals met uitkeringen, belastingen, toeslagen, kwijtscheldingen, bezwaren. De Barones geeft aan (aldus wethouder Sytsma) dat het vooral voor veel ouderen problematisch wordt.

Ankie Speel stelde vragen over de toegankelijkheid van het noodfonds. Hoe worden niet-digitale inwoners geholpen? Kan er een rechtstreeks telefoonnummer komen? Kan er een fysiek Noodfondsloket komen waar onze inwoners naartoe kunnen gaan?
Wethouder Sytsma antwoordde dat er een rechtstreeks telefoonnummer komt en dat er een reclamecampagne wordt gestart. Via onze Meitinkers kunnen inwoners ook contact opnemen met het Noodfonds.
In het nieuwe jaar 2023 volgt er in de commissie SaZa een kaderstellend debat over het Armoedebeleid met als doel het vergroten van de bestaanszekerheid.

Zwemschool kopje onder door energiekosten

Vanuit het niets lezen we in de krant dat Zwemschool Ebert failliet verklaard is. De hoge energiekosten hebben het meer dan veertig jaar oude bedrijf de das om gedaan. Deze sportschool was een welkome aanvulling op de zwemlessen die aangeboden worden door Sportstad.

Het gevolg hiervan is dat er een bijzondere onveilige situatie ontstaat. Immers, jonge kinderen leren niet meer tijdig zwemmen. Navraag leerde dat er bij Sportstad een wachtlijst van 3 jaar is. Daar komt nog bij dat de ouders al een fors bedrag betaald hebben, wat “weg” is. Nu staan ze weer voor dezelfde kosten.

Namens GemeenteBelangen heeft Elly Bijlsma het college gevraagd of men op de hoogte was van de penibele situatie waarin de zwemschool verkeerde, of er bij de gemeente voor hulp is aangeklopt en of de gemeente de helpende hand heeft willen bieden. GemeenteBelangen wil ook graag weten wat de gemeente kan doen om kinderen weer tijdig te leren zwemmen.

Zomerijs Thialf niet op kosten van de gemeenschap

De kosten van het zomerijs zijn 30.000 euro per week voor de grote baan plus de helft van dat bedrag voor de shorttrack, aldus interim-directeur Minne Dolstra begin augustus bij Omrop Fryslân. Het geld komt voor een deel van de schaatsers zelf, NOC*NSF en de KNSB, maar ook van de gemeente Heerenveen en de provincie Fryslân als aandeelhouders.
GemeenteBelangen draagt het iconische Thialf een warm hart toe maar in deze tijden van energiearmoede en inflatie vraagt de fractie zich af of dit te verdedigen is. Er zijn teveel onzekerheden omtrent de bijdragen van het Rijk, de KNSB en de SPUK-gelden.
Op de vraag van raadslid Ankie Speel wat het risico is als Brussel steun aan Thialf ziet als ongeoorloofde staatssteun, antwoordde dhr Pijlman van de gemeente dat het probleem dan bij Thialf ligt. De geldzorgen van Thialf blijven zich opstapelen.
Ankie Speel maakt zich grote zorgen over de mensen in Heerenveen die hun energierekening niet meer kunnen betalen. De inwoners en bedrijven van Heerenveen moeten niet daar bovenop de rekening van Thialf gepresenteerd krijgen!

Energietoeslag voor minima

De gemeente Heerenveen is inmiddels gestart met het uitbetalen van de eenmalige energietoeslag. Tot 30 april hebben de mensen die bij de gemeente bekend zijn de toeslag ontvangen en vanaf 1 mei konden anderen, die aan de voorwaarden voldoen, een aanvraag indienen.

Namens GemeenteBelangen heeft Elly Bijlsma in de commissie SamenlevingsZaken de volgende vragen gesteld:

  • Hoeveel toeslagen zijn uitgekeerd t/m 30-4, dus aan de “bekende” mensen?
  • Hoeveel aanvragen voor de toeslag na 1-5 zijn er inmiddels ontvangen en uitgekeerd
  • Is de indruk van de gemeente dat iedereen die hiervoor in aanmerking komt de aanvraag inmiddels heeft ingediend?
  • Wordt er nog actie ondernomen om (meer) mensen te attenderen op deze regeling?

De wethouder gaf aan dat tot 30 april 1400 “bekende” mensen het bedrag hebben ontvangen. Dit zijn mensen met een bijstandsuitkering.
Vanaf 1 mei zijn 600 aanvragen gedaan, hiervan zijn er 100 afgehandeld en uitbetaald. Deze aanvragen worden eerst getoetst dus dat duurt wat langer.

De gemeentewebsite wordt erg goed bezocht, mogelijk ook door de landelijke aandacht (zo’n 600 bezoekers in een week) en ook zijn er veel telefoontjes bij het klantcontactcentrum binnengekomen (ruim 800 tot eind mei).
Er zal nogmaals aandacht aan worden geschonken middels de lokale pers. De wethouder was blij met de vragen en komt er graag later nog eens op terug om de stand van zaken door te geven.

1000 euro energiesteun

“Huishoudens met een laag inkomen moeten sneller geholpen worden vanwege de gestegen energieprijzen,” vindt Tino van der Ven, fractievoorzitter van GemeenteBelangen in Heerenveen.

In december werd een bedrag van 200 euro toegezegd aan huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum. Vrijdag werd bekend dat het kabinet de tegemoetkoming gaat verhogen naar 800 euro. Door de trage Haagse besluitvorming hebben de mensen die er recht op hebben nog geen geld gezien.

GemeenteBelangen wil dat de beloofde 200 euro zo snel mogelijk wordt uitbetaald. Dat komt bovenop de rijkssteun en kan uit de gemeentelijke reserves. “We accepteren niet dat de huishoudens moeten wachten tot Den Haag de regels heeft vastgesteld.” zegt Van der Ven. De aangekondigde 800 euro van de regering kan later.
De totale energiesteun komt daarmee op 1000 euro. “We weten dat dit nog niet genoeg is om de stijgende energielasten te kunnen opvangen. Maar het geeft de mensen voorlopig wat lucht.”

“Als we nu niet handelen zullen heel veel huishoudens in de problemen komen en dat heeft ook voor de gemeente financiële gevolgen. Want die moet dit uiteindelijk opvangen,” aldus Van der Ven.

Energiearmoede dreigt niet alleen voor mensen met een smalle beurs. Daarom wil GemeenteBelangen ook meer vaart zetten achter de plannen om woningen energiezuiniger te maken. Dit is voor de partij een topprioriteit bij de komende collegeonderhandelingen.