1000 euro energiesteun

“Huishoudens met een laag inkomen moeten sneller geholpen worden vanwege de gestegen energieprijzen,” vindt Tino van der Ven, fractievoorzitter van GemeenteBelangen in Heerenveen.

In december werd een bedrag van 200 euro toegezegd aan huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum. Vrijdag werd bekend dat het kabinet de tegemoetkoming gaat verhogen naar 800 euro. Door de trage Haagse besluitvorming hebben de mensen die er recht op hebben nog geen geld gezien.

GemeenteBelangen wil dat de beloofde 200 euro zo snel mogelijk wordt uitbetaald. Dat komt bovenop de rijkssteun en kan uit de gemeentelijke reserves. “We accepteren niet dat de huishoudens moeten wachten tot Den Haag de regels heeft vastgesteld.” zegt Van der Ven. De aangekondigde 800 euro van de regering kan later.
De totale energiesteun komt daarmee op 1000 euro. “We weten dat dit nog niet genoeg is om de stijgende energielasten te kunnen opvangen. Maar het geeft de mensen voorlopig wat lucht.”

“Als we nu niet handelen zullen heel veel huishoudens in de problemen komen en dat heeft ook voor de gemeente financiële gevolgen. Want die moet dit uiteindelijk opvangen,” aldus Van der Ven.

Energiearmoede dreigt niet alleen voor mensen met een smalle beurs. Daarom wil GemeenteBelangen ook meer vaart zetten achter de plannen om woningen energiezuiniger te maken. Dit is voor de partij een topprioriteit bij de komende collegeonderhandelingen.

Meedoen met energie besparen

De energiekosten rijzen de pan uit. Besparende ingrepen zijn meer dan ooit nodig om energiearmoede tegen te gaan.

Het besparen van energie verloopt in drie fasen:

  1. Het verminderen van energieverbruik door onder meer goede isolatie.
  2. Het inzetten van duurzamere energiebronnen voor de opwekking van elektriciteit, bijvoorbeeld met zonnepanelen.
  3. Tot slot de overstap van aardgas naar een duurzame warmtebron, zoals een warmtepomp, warmtenet of groene waterstofgas.

Inwoners met een eigen woning of met een huurwoning moeten worden geholpen bij het besparen van energie. Dit vraagt van de gemeenten dat zij samenwerken met provincie, inwoners en andere betrokken partijen zoals financiers en netbeheerders.

Kandidaat raadslid Jerry Speel: “Focus op inhoud en uitvoering en maak gebruik van bestaande (landelijke) financieringsmogelijkheden.”

Er is nog zoveel te doen dat we de vaart erin moeten houden en geen tijd moeten verspillen.

Meevallers geven ruimte

Minder stijging OZB. Meer aandacht voor jongeren. Energiearmoede bestrijden. Dat zijn de opvallendste uitkomsten van het begrotingsdebat in de gemeenteraad.

In zijn praatje benoemde Tino van der Ven ook de zorgen die zijn fractie heeft over de financiële risico’s rond Sportstad. Wel is hij blij dat er extra geld naar Jeugdzorg gaat en dat er samen met jongeren gekeken gaat worden hoe blijvend negatieve effecten van Covid-19 voorkomen kunnen worden.

Lees hier het betoog van Tino vd Ven

Oogverblindend

Nu de de zonnestroom-installatie langs de A32 gereed is, blijken de panelen hinderlijk te spiegelen. Bewoners van Oudeschoot met uitzicht op de panelen herinneren zich de toezegging dat ze geen last zouden krijgen van reflectie door de zon.
Fractievoorzitter Tino van der Ven heeft hierover contact gehad met de wethouder. De gemeente gaat uitzoeken welk type zonnepanelen is toegepast en of er anti-reflectie coating op zit. Er wordt gecheckt of dit afdoende is en er worden nadere maatregelen genomen, indien nodig. In de vergunningverlening is namelijk opgenomen dat er geen schittering mag zijn. We houden de vinger aan de pols.

Opbrengst zonnestroom weggekaapt

Buitenlandse projectontwikkelaars en investeerders sluizen op grote schaal subsidie weg door het opkopen van zonneparken. In totaal lekt bijna 900 miljoen aan overheidsgeld weg dat bestemd zou moeten zijn voor de regio. Deze ontwikkeling ondermijnt ook het draagvlak voor de energietransitie.
GB Heerenveen raadslid Roelf van der Woude heeft aan burgemeester en wethouders gevraagd of iets dergelijks in Heerenveen ook aan de hand is en wat er eventueel tegen gedaan kan worden. Het is belangrijk dat de lokale gemeenschap meedeelt in de opbrengst van zonneparken. Daarom wil de fractie ook weten hoe het staat met lokale initiatieven en hoe onze inwoners daarvan mee kunnen profiteren.

Uit de antwoorden van het college blijkt dat de gemeente er niet veel tegen kan doen. Een vergunning voor aanleg van een zonnepark kan alleen geweigerd worden als die niet in de ruimtelijke plannen past en niet omdat de aanvrager ons niet aanstaat.
Wat de gemeente wél kan doen is afspraken maken met investeerders voor bijdragen aan lokale gemeenschap. En als de gemeente zelf bij de ontwikkeling van een zonnepark betrokken is, dan heb je alles in de hand. Bij Klaverblad Noordoost is dat het geval. Daar wordt samengewerkt met een lokale energiecoöperatie. In onze gemeente zijn nu al drie van deze coöperaties actief en nog andere in oprichting.

Roelf van der Woude: “Onze fractie is blij met de initiatieven uit de lokale gemeenschap en de steun die de gemeente daaraan geeft. Maar het college zou wel een tandje mogen bijzetten om plaatselijke projecten een extra duw in de rug te geven. Dan kunnen nog meer inwoners zelf de vruchten van de zonnestroomprojecten plukken.”

Lees ook de uitgebreide reportage in Het Algemeen Dagblad van 16 januari 2021

 

LEEF: Samen werken aan de beste oplossingen

zonnepanelen-energietransitie

GB Heerenveen heeft aan de wieg gestaan van het Thematisch Raadsakkoord. Het gemeentebestuur is hiermee een nieuwe weg ingeslagen waarbij de invloed van de gemeenteraad en de inwoners versterkt wordt.

De Energietransitie is een belangrijke pijler van het Raadsakkoord.
In februari heeft de raad besloten een gemeentelijk informatiepunt energie voor delen, luisteren en samen optrekken in te stellen en te starten met een Lokaal Energie Experimenten Fonds LEEF. Het fonds geeft ruimte en steun aan lokale initiatieven die gericht zijn op het opwekken van duurzame energie en energiebesparing.

Lees meer

Gemeenteraad Heerenveen unaniem tegen gaswinning

Gasvrij Heerenveen

Proefboringen bij Nieuwehorne hebben jaren geleden aangetoond dat er gas in de bodem zit. Mijnbouwbedrijf Vermilion wil dit gas nu gaan winnen en heeft gevraagd om zogeheten planologische medewerking. Het college heeft die medewerking geweigerd omdat de raad heeft uitgesproken geen gaswinning toe te staan.

Lees meer