Bijdrage huishoudelijke hulp naar draagkracht

Sinds 2020 is de inkomensafhankelijke bijdrage voor huishoudelijke hulp vervangen door een vast bedrag dat voor iedereen gelijk is, het zogeheten abonnementstarief.
Hierdoor zijn de afnames van huishoudelijke hulp flink gegroeid, met name door mensen die het zelf goed kunnen betalen. Dit kost de gemeente jaarlijks ongeveer een miljoen extra.

Elly Bijlsma wil daarom dat het college er bij het rijk op aandringt om het abonnementstarief voor huishoudelijke hulp zo snel mogelijk weer te vervangen door een inkomensafhankelijke bijdrage. Een motie met deze strekking is in de laatste raadsvergadering voor de zomervakantie door alle partijen in de raad omarmd.
Elly zegt hierover: “Dit is een aansporing voor de landelijke politiek om de huishoudelijke hulp via de WMO weer te maken zoals die bedoeld is, namelijk een vangnet voor mensen die zelf niet in deze kosten kunnen voorzien.”