Tjongerschans moet blijven.

Motie aangenomen

Onze motie “behoud Ziekenhuis Tjongerschans” is op 13 juli aangenomen door de gemeenteraad van Heerenveen.
GemeenteBelangen Heerenveen wil dat de zorg voor inwoners dichtbij blijft.

“Het gaat hier om meer dan zorg alleen”, aldus Ankie Speel. “Het gaat ook om Heerenveen als banenmotor van het Noorden.”

We vrezen voor verlies van werkgelegenheid en vinden de sluiting van het ziekenhuis kapitaalvernietiging. Als dit voorkeursscenario er komt, dreigen wij de zorg dichtbij te verliezen.

Wij vinden een paar punten opmerkelijk:

1. Het gaat slechts om 1 voorkeursscenario waarvan de financiële haalbaarheid nog niet eens is onderzocht.

2. Dit voorkeursscenario is bedacht zonder inspraak van de gemeente Heerenveen en zonder inspraak van onze inwoners.

Ziekenhuis Tjongerschans.

Een ziekenhuisbestuur moet eerst overleg plegen met gemeenten en inwoners voordat het een besluit mag nemen over afschaling of sluiting van een acute zorgvoorziening. Dit heeft minister Kuipers van VWS donderdag (22-6) toegezegd aan de Tweede Kamer

Donderdag 22-6!
Toen was het besluit hier in onze Gemeente Heerenveen al genomen!?

Ziekenhuis Tjongerschans

We lopen hier in Heerenveen te vaak voor de troepen uit!
Voorbeelden te over:
-Toen we op 20 april een principebesluit moesten nemen over het azc
-Toen er in maart een collegevoorstel lag om “geen” burgerparticipatie toe te passen in een GR.

Gelukkig hebben wij dat laatste kunnen keren! Ons amendement “Eerst burgerparticipatie” is aangenomen door de raad.

Er is nog een lange weg te gaan!

https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/radargroep/burgerparticipatie
https://www.skipr.nl/nieuws/kuipers-strengere-regels-als-ziekenhuis-zorg-wil-afschalen/

Financiën 2022

GemeenteBelangen Heerenveen ziet dat Heerenveen als Gouden Plak zijn glans verliest.

Zo lezen we in de themajaarrekening dat onze beschikbare bedrijfs- en woningbouwgronden aan het afnemen zijn. Daarnaast hebben de stijgende kosten invloed op onze grondexploitaties. Het resultaat  over het jaar 2022 is “slechts” 320.000 euro positief.

Het vet verdwijnt van de botten en dat is best zorgelijk, vindt u ook niet?

Er komen uitdagende tijden aan. Tijden waarin communicatie en participatie met onze inwoners, organisaties en bedrijven van onschatbare waarde zijn. Draagvlak van onderop is nodig om de juiste dingen te kunnen doen.

Of, zoals Michel Moore zei: “Als we niet meer participeren houden we op een democratie te zijn”.

Wat ons positief stemt is onze huidige Algemene Reserve van 56,6 miljoen euro. Er is wat vet op de botten. Maar ook deze reserve vraagt om realistisch en verbindend leiderschap dat verder vooruit ziet dan 4 jaar.