Een warm onthaal

Tijdens Koningsdag was het Open Huis bij het Odensehuis Heerenveen.

Daar wilden we wel eens kijken! Het Odensehuis is een plek waar mantelzorgers en mensen met dementie welkom zijn.

Ankie speel: “Wat een warme plek, bij Caleidoscoop Welzijnswerk aan de Weegbree, laagdrempelig en toegankelijk, niks moet. Hier draait het om zingeving.”

Voor mantelzorgers is het belangrijk om informatie te krijgen over het ziektebeeld en hoe je daar het beste mee om kunt gaan. En je ervaringen te kunnen delen. Voor mensen met dementie is het fijn om onder de mensen te blijven en een sociaal actief leven te houden met activiteiten die er toe doen. Dit alles draagt bij tot het langer thuis kunnen blijven wonen.

“Dank je wel Martina’s voor de mooie muziek! En Niels Nijdam voor het waardevolle gesprek.”

 

Dementie is een serieuze maatschappelijke uitdaging

Heerenveen wil een dementievriendelijke gemeente zijn, die zich inzet om mensen met dementie en hun mantelzorgers zo lang mogelijk mee te laten doen in de samenleving. In dat kader werd op 12 april 2022 een middag over dementie gehouden in Het Posthuis.

Kennis bundelen en samenwerken
Diana Elsing, beleidsregisseur Wmo en Amanda IJsselmuiden, regisseur Sociaal Domein bij de gemeente Heerenveen ontvingen de gasten. Verschillende thuiszorgorganisaties waren vertegenwoordigd, evenals Ziekenhuis Tjongerschans, een huisartsenpraktijk, Alzheimer Nederland, Netwerk Dementie Fryslân, Cosbo, VN-panel Heerenveen, het Odensehuis en de Participatieraad van Heerenveen.
Theorie en praktijk
Van de raadsleden was alleen Ankie Speel van GemeenteBelangen aanwezig. Zorg en welzijn is haar focus. Ankie luisterde aandachtig naar de presentaties van de diverse partijen. Marije Effing-Boele verzorgde namens het netwerk dementie Fryslân een presentatie. In groepjes werd een veelvoorkomende casus uit de praktijk besproken.
Verschillen per persoon
Mensen met dementie hebben vaak een combinatie van symptomen. Vaak is er sprake van geheugenverlies en verandert het gedrag. De symptomen die bij dementie horen zijn heel breed en verschillen per persoon. Er kunnen bijvoorbeeld problemen ontstaan met de oriëntatie, de taal en het maken van plannen. Ook veranderingen in stemming en persoonlijkheid komen voor.
Groeiende behoefte
Een op de vijf mensen krijgt dementie. Friesland telde in 2020 ongeveer 12.000 mensen met dementie. De schatting is dat dit aantal door de vergrijzing in 2040 stijgt naar 21.000 mensen.
De huisarts kan (laten) onderzoeken of er sprake is van dementie. Wanneer er behoefte is aan ondersteuning door een gespecialiseerd casemanager dementie, dan kan de huisarts een verwijzing regelen.
Zorgwekkende cijfers
70% van de mensen met dementie woont thuis en zal vaker een beroep doen op de Wmo.
75% van de mensen met dementie die thuis wonen vindt hun woning niet geschikt. De helft van hen wil verhuizen maar heeft geen alternatief.
53% van de mantelzorgers van mensen met dementie is tamelijk belast tot overbelast.
Ankie Speel: “Dementiezorg is met recht een uitdaging te noemen.”

Vrij parkeren mantelzorgers

Elly mantelzorg

Tijdens de begrotingsvergadering van de gemeenteraad op 7 november heeft Elly Bijlsma namens GB Heerenveen een motie ingediend waarin ze het college voorstelt om mantelzorgers te vrij te stellen van parkeergeld.

Heerenveen kent veel mantelzorgers: mensen die belangeloos hulp bieden aan een ander. Vaak worden er ook boodschappen gedaan. Wij vinden dat we deze mantelzorgers, die ervoor zorgen dat er minder snel verwezen wordt naar professionele zorg, niet op kosten moeten jagen met parkeergeld. De bestaande Mantelzorgpas zou uitgebreid kunnen worden met een ”vrij parkeren kaart”.

Helaas heeft de motie het niet gehaald. GB Heerenveen kreeg steun van GroenLinks.

Bij de evaluatie van het gemeentelijk Mantelzorgbeleid zullen we parkeergeld opnieuw te berde brengen.