GemeenteBelangen in actie voor behoud De Kompenije

Jerry Speel, kandidaat raadslid voor GemeenteBelangen, ziet kansen voor het behoud van De Kompenije.

De Kompenije, het multifunctionele centrum in Jubbega, is financieel in zwaar weer. GemeenteBelangen heeft enkele oplossingen om De Kompenije te behouden.

Commerciële huur mogelijk maken

De voornaamste oorzaak is de leegstand. De Kompenije moet huur over die ongebruikte ruimte aan de verhuurder Accolade betalen zonder dat daar inkomsten tegenover staan.
De gemeente Heerenveen neemt een deel van deze leegstandskosten voor haar rekening. Het jaarlijkse tekort is ongeveer 85.000 euro.
Nieuwe huurders zouden de problemen natuurlijk oplossen. Echter, commerciële verhuur is niet mogelijk zonder aanpassing van het bestemmingsplan waarin de locatie een maatschappelijke functie heeft.

Een faillissement voorkomen

Er wordt nu gevreesd voor een faillissement van De Kompenije.
Een deel van het pand is eigendom van De Kompenije. Dit zou dan in de failliete boedel vallen en toekomen aan de schuldeisers, waaronder Accolade. Om dit te voorkomen zou een nieuwe stichting met geld van de gemeente of de Mienskip het pand van De Kompenije kunnen overnemen. Het huurcontract met Accolade kan worden afgekocht en de De Kompenije kan haar activiteiten voortzetten zonder het risico te lopen haar gebouw kwijt te raken.

Uitbreiden met woningen

Gelet op de problemen in de woningmarkt, stelt GemeenteBelangen Heerenveen ook voor om op korte termijn een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren naar het bouwen van (senioren)woningen bovenop het gebouw dat eigendom van De Kompenije is. Ook hiervoor zal het bestemmingsplan moeten worden gewijzigd.

Haast is geboden

GemeenteBelangen zal op korte termijn bovenstaande ideeën uitwerken in voorstellen aan de gemeenteraad.