Zuinig op onze historie met het oog op de toekomst

Het jaarverslag van Hûs en Hiem roept de vraag op of de gemeente wel voldoende toezicht houdt bij de uitvoering van plannen en of de gemeente nieuwe ontwikkelingen, zoals kleine particuliere windmolens, goed volgt.
Ook adviseert Hûs en Hiem om het erfgoedbeleid voor alle dorpen en het gehele buitengebied beter af te stemmen.
Denk bijvoorbeeld aan Oranjewoud, waar verschillende zaken spelen: Tjaarda en Van der Valk, de geplande MTB-route en de plannen rond Klein Jachtlust.
Namens GemeenteBelangen heeft Jerry Speel gevraagd wat het college met de aanbevelingen van Hûs en Hiem gaat doen.

Het festival als klaslokaal

Op donderdag 2 juni organiseerde het Oranjewoud Festival het educatieve programma “Het festival als klaslokaal.” Deze samenwerking had als doel om meer basisschoolleerlingen kennis te laten maken met cultuur. Een zestal klassen uit het primair onderwijs deden mee.
Ons raadslid Ankie was om 11 uur aanwezig en kreeg een rondleiding verzorgd door dhr Yoram Ish-Hurwitz, artistic director van het Oranjewoud Festival. Er werd op een speelse en interactieve manier kennis gemaakt met een aantal kanten van de wereld van muziek. Er werden in totaal negen workshops en activiteiten aangeboden. Ieder kind kon aan vijf daarvan deelnemen. Om 12.30 uur gingen alle kinderen gezamenlijk naar de afsluitende voorstelling Maestro Jules en De Woeste Waai. De kinderen genoten zichtbaar van cultuur, aldus Ankie. Ze zag allemaal blije gezichten.

Waar komt de nieuwe mountainbike route?

Foto: Antea Group

Ingenieurs- en adviesbureau Antea Group bestaat 70 jaar. Ter gelegenheid hiervan wordt in de omgeving van het kantoor in Heerenveen een officiële fietsroute voor mountainbikers gerealiseerd. Met deze MTB-route wil Antea Group fietsliefhebbers in Friesland een nieuwe uitdaging bieden en tevens de natuur in het gebied versterken.

Tekentafel voor favoriete routes
Op zaterdag 14 mei organiseerde het bureau een ‘MTB drive-thru’ waar fietsers geïnformeerd worden over de plannen. Ook was er gelegenheid om zelf ideeën aan te dragen voor de nieuwe route.

Foto: Heerenveense Courant

De MTB drive-thru vond plaats op de campus van Antea Group aan de Koningin Wilhelminaweg in Heerenveen. Er was een grote tekentafel aanwezig om favoriete routes in te tekenen en wensen, ideeën en tips voor een innovatieve en duurzame MTB-route achter te laten. Bij de realisatie van de nieuwe Friese mountainbike-trail werkt Antea Group samen met de gemeente Heerenveen, Staatsbosbeheer, Toerclub Heerenveen en de MTB Stichting Heerenveen.

Ankie en Jerry Speel van GemeenteBelangen Heerenveen spraken met de verschillende partijen. En ook met bewoners. Want die maken zich zorgen over waar de mtb-route komt. Begrijpelijk, want kunnen mensen nog rustig hun hond uitlaten? Kunnen de kinderen rustig spelen? Hebben inwoners invloed op waar de route komt?

Ankie heeft daarom onderstaande vragen op 15 mei naar Antea gemaild.

– Wie zijn er vanaf het begin betrokken bij de aanleg van de mtb route?
– Wanneer wordt het besluit genomen waar de route komt?
– En wanneer wordt de route gerealiseerd?
– Wat zijn de signalen vanuit de bewoners?
– Welke opties zijn er waar de route kan komen?
– Wat zijn de wensen vanuit de bewoners, over waar de route komt?
– Hebben bewoners invloed op waar de route komt?
– Hoe wordt er gecommuniceerd over de uitkomsten van zaterdag 14 mei?
– Hoe gaat het proces rondom dit plan verder?

GemeenteBelangen, uw lokale partij altijd dichtbij, komt op voor onze inwoners.