Heerenveen betaalt parkeergelden terug

parkeren-feestdagen

In 2022 is betaald parkeren in het Centrum van Heerenveen verlengd tot 20:00. GemeenteBelangen heeft hierover aan de bel getrokken omdat veel automobilisten hierdoor verrast waren en beboet zijn.
Samen met Heerenveen Lokaal en FNP heeft de partij tijdens de laatste begrotingsvergadering tevergeefs gevraagd de maatregel terug te draaien.

Nu blijkt dat er destijds niet alleen gebrekkig over is gecommuniceerd maar dat het besluit ook nog eens onzorgvuldig is geweest.
De gemeente kan niet anders dan het teveel betaalde parkeergeld en de boetes terugbetalen. De gemeente zoekt nog uit hoe dat moet.

Inmiddels is het verzuim door de gemeente hersteld en dus moet er vanaf 15 maart tot acht uur betaald worden!

Betaald parkeren centrum Heerenveen terug naar 18:00 uur

Dit vraagt GemeenteBelangen bij de behandeling van de begroting 2023-2026 in de gemeenteraadsvergadering van 10 november. De partij wil de tijd dat je betaald parkeert weer terug van 20:00 uur naar 18:00 uur.

Parkeren in het centrum van Heerenveen is duur. Veel inwoners doen hun boodschappen in omliggende plaatsen als Wolvega, Joure en Gorredijk. Het geeft ook extra parkeerdruk in De Greiden en De Akkers.

In deze dure tijden wil GemeenteBelangen het betaald parkeren aanpassen naar 18 uur. Dit kost de Gemeente 200.000 euro maar het levert veel op. Hiermee worden inwoners en ondernemers, denk aan de centrum-supermarkten, horeca en bioscoop, geholpen.

UDATE
In de raadsvergadering van 10 november 2022 is gestemd over het betaald parkeren in het centrum. GemeenteBelangen wil de tijden weer aanpassen van 20 uur naar 18 uur. Zie ook: https://www.grootheerenveen.nl/…/gemeentebelangen-wil…
Samen met Heerenveen Lokaal en FNP is hiervoor een amendement ingediend. Ondanks steun van ChristenUnie en SP is het helaas niet gelukt. Het resultaat van de stemming: 10 voor, 20 tegen.
De argumenten van de tegenstemmers waren niet overtuigend en gingen van “het kost ongedekt geld” via “geen jojo-beleid” tot “we willen een autoluw centrum”.
Het is jammer dat de collegepartijen deze kleine stap niet hebben willen zetten om onze ondernemers en inwoners in deze dure tijden tegemoet te komen.
GemeenteBelangen blijft overigens voor het helemaal afschaffen van het betaald parkeren in het centrum.

Parkeerbonnenregen

parkeren-feestdagen 

Veel automobilisten werden op Pinkstermaandag onaangenaam verrast door een boete omdat zij geen parkeergeld betaald hadden. Anders dan in veel plaatsen geldt in Heerenveen het gratis parkeren slechts op zondagen. Dat brengt niet alleen automobilisten in verwarring, ook sommige parkeerinformatie-websites geven aan dat feestdagen gratis zijn.

Lees meer

Te weinig parkeerplaatsen bij Tjongerschans

Ziekenhuis Tjongerschans

Ziekenhuis Tjongerschans is een belangrijke voorziening voor de wijde omgeving.
Op 20 november, de dag van de acties in de zorg, hebben Sandra Jakovljević en Elly Bijlsma zich samen met andere SaZa commissieleden laten bijpraten door de heer J.M. Wijnsma van het bestuur en de heer W. Zwartbroek, gynaecoloog en voorzitter medische staf van het ziekenhuis.

Lees meer

Vrij parkeren mantelzorgers

Elly mantelzorg

Tijdens de begrotingsvergadering van de gemeenteraad op 7 november heeft Elly Bijlsma namens GB Heerenveen een motie ingediend waarin ze het college voorstelt om mantelzorgers te vrij te stellen van parkeergeld.

Heerenveen kent veel mantelzorgers: mensen die belangeloos hulp bieden aan een ander. Vaak worden er ook boodschappen gedaan. Wij vinden dat we deze mantelzorgers, die ervoor zorgen dat er minder snel verwezen wordt naar professionele zorg, niet op kosten moeten jagen met parkeergeld. De bestaande Mantelzorgpas zou uitgebreid kunnen worden met een ”vrij parkeren kaart”.

Helaas heeft de motie het niet gehaald. GB Heerenveen kreeg steun van GroenLinks.

Bij de evaluatie van het gemeentelijk Mantelzorgbeleid zullen we parkeergeld opnieuw te berde brengen.