Survival Run De Knipe – Hoe lang nog?

Na 2 jaar pauze vanwege corona kon het spektakel in De Knipe eindelijk weer doorgaan. Namens GemeenteBelangen is Elly Bijlsma op zondag een kijkje gaan nemen: “Die dag kwamen o.a. de toppers voor de 21 km aan de start en hebben we deze op de fiets gevolgd op hun parcours.”

De Survival Run is een groots opgezet, meerdaags evenement. Zo deden op donderdag en vrijdag zo’n 1600 leerlingen van de basisscholen in Heerenveen mee. Het is een prachtig voorbeeld van samenwerking in een dorp om dit te kunnen organiseren. De weergoden werkten deze keer prima mee!

Elly sprak ook nog met iemand van de organisatie. Ze hoorde dat Staatsbosbeheer steeds meer beperkingen oplegt. Dit vanwege het broedseizoen waarin het evenement altijd plaatsvindt. Een groot deel van het parcours gaat door het bos en men mag dan niet van alle paadjes gebruik maken. “Het is te hopen dat de maatregelen niet zo streng worden dat het bijzondere karakter van de Survival Run verloren gaat!”

Waar komt de nieuwe mountainbike route?

Foto: Antea Group

Ingenieurs- en adviesbureau Antea Group bestaat 70 jaar. Ter gelegenheid hiervan wordt in de omgeving van het kantoor in Heerenveen een officiële fietsroute voor mountainbikers gerealiseerd. Met deze MTB-route wil Antea Group fietsliefhebbers in Friesland een nieuwe uitdaging bieden en tevens de natuur in het gebied versterken.

Tekentafel voor favoriete routes
Op zaterdag 14 mei organiseerde het bureau een ‘MTB drive-thru’ waar fietsers geïnformeerd worden over de plannen. Ook was er gelegenheid om zelf ideeën aan te dragen voor de nieuwe route.

Foto: Heerenveense Courant

De MTB drive-thru vond plaats op de campus van Antea Group aan de Koningin Wilhelminaweg in Heerenveen. Er was een grote tekentafel aanwezig om favoriete routes in te tekenen en wensen, ideeën en tips voor een innovatieve en duurzame MTB-route achter te laten. Bij de realisatie van de nieuwe Friese mountainbike-trail werkt Antea Group samen met de gemeente Heerenveen, Staatsbosbeheer, Toerclub Heerenveen en de MTB Stichting Heerenveen.

Ankie en Jerry Speel van GemeenteBelangen Heerenveen spraken met de verschillende partijen. En ook met bewoners. Want die maken zich zorgen over waar de mtb-route komt. Begrijpelijk, want kunnen mensen nog rustig hun hond uitlaten? Kunnen de kinderen rustig spelen? Hebben inwoners invloed op waar de route komt?

Ankie heeft daarom onderstaande vragen op 15 mei naar Antea gemaild.

– Wie zijn er vanaf het begin betrokken bij de aanleg van de mtb route?
– Wanneer wordt het besluit genomen waar de route komt?
– En wanneer wordt de route gerealiseerd?
– Wat zijn de signalen vanuit de bewoners?
– Welke opties zijn er waar de route kan komen?
– Wat zijn de wensen vanuit de bewoners, over waar de route komt?
– Hebben bewoners invloed op waar de route komt?
– Hoe wordt er gecommuniceerd over de uitkomsten van zaterdag 14 mei?
– Hoe gaat het proces rondom dit plan verder?

GemeenteBelangen, uw lokale partij altijd dichtbij, komt op voor onze inwoners.

Lening voor vrouwenvoetbal

LENING VOOR VROUWENVOETBAL

De door GB Heerenveen geïnitieerde bijeenkomst van de gemeenteraad met de sc Heerenveen Vrouwen heeft een succesvol vervolg gekregen. Het College heeft de situatie voortvarend opgepakt. In de raad van 20 mei 2019 is een lening van maximaal 150.000 euro voorgesteld waarmee de toekomst van het vrouwenvoetbal kan worden veiliggesteld.

Lees meer

Gemeenteraad praat met SC Heerenveen Vrouwen

SC Heerenveen Vrouwen

De gemeenteraadsfractie van GB Heerenveen is geschrokken van het nieuws dat de SC Heerenveen Vrouwen misschien uit de eredivisie verdwijnen. Want door financiële problemen dreigt liquidatie van de stichting van het vrouwenteam.
De fractie heeft zaterdag gesproken met enkele bestuursleden en zich uitvoerig laten informeren over de achtergrond van de ontstane situatie.

Opheffing van het vrouwenteam zou een enorm verlies betekenen voor de spelers en voor Heerenveen als sportgemeente. GB Heerenveen vind dat er bekeken moet worden hoe men onder de vlag van SC Heerenveen kan doorgaan om de toekomst van het vrouwenvoetbal op lange termijn zeker te stellen.

De gemeentepolitiek kan daarbij een rol spelen. GB Heerenveen heeft daarom het initiatief genomen om alle raadsfracties uit te nodigen voor een gezamenlijke bijeenkomst met vertegenwoordigers van het vrouwenvoetbal op donderdag 2 mei. Alle fracties beschikken dan over dezelfde informatie en kunnen zo meewerken aan een breed gedragen oplossing.
Vanwege de vertrouwelijkheid van cijfers en bedragen heeft de bijeenkomst een besloten karakter.

 

DROMEN EN WINNAARS

Sandra Jakovljevic bij SC Heerenveen Vrouwen

Sandra Jakovljević, de nummer 8 op de lijst van GB Heerenveen, liet zich in Nieuwehorne bijpraten door Froukje Hofma, voorzitter van SC Heerenveen Vrouwen. Het ging over de huisvesting perikelen van sporters in Heerenveen. Die zijn extra nijpend geworden door de sloop van flatgebouwen. Een structurele oplossing is er niet, wat verbazend is voor de sportstad Heerenveen.

Lees meer