Tjongerschans moet blijven.

Motie aangenomen

Onze motie “behoud Ziekenhuis Tjongerschans” is op 13 juli aangenomen door de gemeenteraad van Heerenveen.
GemeenteBelangen Heerenveen wil dat de zorg voor inwoners dichtbij blijft.

“Het gaat hier om meer dan zorg alleen”, aldus Ankie Speel. “Het gaat ook om Heerenveen als banenmotor van het Noorden.”

We vrezen voor verlies van werkgelegenheid en vinden de sluiting van het ziekenhuis kapitaalvernietiging. Als dit voorkeursscenario er komt, dreigen wij de zorg dichtbij te verliezen.

Wij vinden een paar punten opmerkelijk:

1. Het gaat slechts om 1 voorkeursscenario waarvan de financiële haalbaarheid nog niet eens is onderzocht.

2. Dit voorkeursscenario is bedacht zonder inspraak van de gemeente Heerenveen en zonder inspraak van onze inwoners.

Anders omgaan met Gezondheid

Raadslid Ankie Speel (GemeenteBelangen) bezocht op woensdag 11 mei het symposium ‘Anders omgaan met Gezondheid”
Dit werd georganiseerd door Seker en Sûn: het samenwerkingsproject om invulling te geven aan de gezondheidszorg voor 2030 in Friesland*. Namens haar fractie was Ankie aanwezig om de stem van onze inwoners te vertegenwoordigen en geïnspireerd te raken. Er waren sessies over onder andere de arbeidsmarkt, het versterken van ‘mienskip’, mobiliteit, digitalisering, Bloeizones en de Friese Preventie Aanpak.

De zorg in Fryslân zal in de komende jaren anders georganiseerd worden
We staan samen voor een grote opgave: de zorg en ondersteuning die we tot nu toe gewend zijn te krijgen, zullen in de toekomst niet in dezelfde vorm beschikbaar zijn.
Dat komt door de stijgende zorgvraag en het tekort aan arbeidskrachten. Nu al heeft Fryslân een tekort aan 2.100 medewerkers in de zorg. De verwachting is dat dit tekort snel oploopt.

Een eenvoudige oplossing bestaat niet
Maar leidende principes voor houdbare zorg zijn er wél. We moeten veel opener, vaker en eerlijker het gesprek voeren.
Wanneer heb je kwaliteit van leven, wanneer voert het te ver constant zware zorg te bieden en hoe gaan we onze maatschappij zo inrichten dat we naar elkaar om kunnen zien?
En, werk alsjeblieft niet vanuit wantrouwen maar vertrouwen.

*) Seker en Sûn is hét samenwerkingsproject waar kennis over zorg en welzijn binnen de provincie Fryslân samenkomt.
Burgers, patiëntenverenigingen, zorg- en welzijnsaanbieders, onderwijsinstellingen, overheden, verzekeraars, MKB en andere belanghebbenden werken hier samen aan invulling van de beste zorg voor de sterk stijgende en veranderende zorgvraag in 2030.

Een warm onthaal

Tijdens Koningsdag was het Open Huis bij het Odensehuis Heerenveen.

Daar wilden we wel eens kijken! Het Odensehuis is een plek waar mantelzorgers en mensen met dementie welkom zijn.

Ankie speel: “Wat een warme plek, bij Caleidoscoop Welzijnswerk aan de Weegbree, laagdrempelig en toegankelijk, niks moet. Hier draait het om zingeving.”

Voor mantelzorgers is het belangrijk om informatie te krijgen over het ziektebeeld en hoe je daar het beste mee om kunt gaan. En je ervaringen te kunnen delen. Voor mensen met dementie is het fijn om onder de mensen te blijven en een sociaal actief leven te houden met activiteiten die er toe doen. Dit alles draagt bij tot het langer thuis kunnen blijven wonen.

“Dank je wel Martina’s voor de mooie muziek! En Niels Nijdam voor het waardevolle gesprek.”

 

Dementie is een serieuze maatschappelijke uitdaging

Heerenveen wil een dementievriendelijke gemeente zijn, die zich inzet om mensen met dementie en hun mantelzorgers zo lang mogelijk mee te laten doen in de samenleving. In dat kader werd op 12 april 2022 een middag over dementie gehouden in Het Posthuis.

Kennis bundelen en samenwerken
Diana Elsing, beleidsregisseur Wmo en Amanda IJsselmuiden, regisseur Sociaal Domein bij de gemeente Heerenveen ontvingen de gasten. Verschillende thuiszorgorganisaties waren vertegenwoordigd, evenals Ziekenhuis Tjongerschans, een huisartsenpraktijk, Alzheimer Nederland, Netwerk Dementie Fryslân, Cosbo, VN-panel Heerenveen, het Odensehuis en de Participatieraad van Heerenveen.
Theorie en praktijk
Van de raadsleden was alleen Ankie Speel van GemeenteBelangen aanwezig. Zorg en welzijn is haar focus. Ankie luisterde aandachtig naar de presentaties van de diverse partijen. Marije Effing-Boele verzorgde namens het netwerk dementie Fryslân een presentatie. In groepjes werd een veelvoorkomende casus uit de praktijk besproken.
Verschillen per persoon
Mensen met dementie hebben vaak een combinatie van symptomen. Vaak is er sprake van geheugenverlies en verandert het gedrag. De symptomen die bij dementie horen zijn heel breed en verschillen per persoon. Er kunnen bijvoorbeeld problemen ontstaan met de oriëntatie, de taal en het maken van plannen. Ook veranderingen in stemming en persoonlijkheid komen voor.
Groeiende behoefte
Een op de vijf mensen krijgt dementie. Friesland telde in 2020 ongeveer 12.000 mensen met dementie. De schatting is dat dit aantal door de vergrijzing in 2040 stijgt naar 21.000 mensen.
De huisarts kan (laten) onderzoeken of er sprake is van dementie. Wanneer er behoefte is aan ondersteuning door een gespecialiseerd casemanager dementie, dan kan de huisarts een verwijzing regelen.
Zorgwekkende cijfers
70% van de mensen met dementie woont thuis en zal vaker een beroep doen op de Wmo.
75% van de mensen met dementie die thuis wonen vindt hun woning niet geschikt. De helft van hen wil verhuizen maar heeft geen alternatief.
53% van de mantelzorgers van mensen met dementie is tamelijk belast tot overbelast.
Ankie Speel: “Dementiezorg is met recht een uitdaging te noemen.”

Een goed en zinvol leven, samen doen wat wél kan

Gemeenteraadslid Elly Bijlsma en kandidaat-raadslid Ankie Speel van GemeenteBelangen zijn woensdag 2 maart op bezoek geweest bij Talant, locatie Herema State te Heerenveen.

Zij spraken daar met de heer De Boer, hoofd van Talant en tevens trainer van Zorggroep Alliade. Talant is één van de zeven zorgonderdelen van Zorggroep Alliade. Ze bieden zowel basis- als gespecialiseerde zorg.

Men werkt vanuit de visie “goed en zinvol leven” en de missie “samen doen wat wél kan”. Uitgangspunt is het samenwerken van de cliënt, zijn naasten en de medewerkers. De heer De Boer vertelde wat deze aanpak in de praktijk betekent. Hij gaf ook een overzicht van de actuele ontwikkelingen op het gebied van wonen en zorg.

GemeenteBelangen bezoekt met regelmaat organisaties, vrijwilligers en inwoners van de gemeente Heerenveen om te horen wat er speelt. Deze bezoeken leveren nuttige informatie uit de praktijk op.
Wilt u of uw organisatie ook eens met ons om de tafel? GemeenteBelangen komt graag bij u langs. Want een sterke raad weet wat er speelt in de samenleving!

Bezorgd over zorgcowboys

zorgcowboys

De Leeuwarder Courant schrijft vandaag over een landelijk onderzoek naar onbegrijpelijk hoge winstpercentages van zorgbedrijven. Dit onderzoek is uitgevoerd door Pointer, Reporter Radio en Follow the Money.

Lees meer

Minder missers

Elly Bijlsma

Elly Bijlsma, de nummer 2 op de lijst van GB Heerenveen, sprak laatst een alleenstaande moeder met een kind op de basisschool. Na jaren in een uitkering kan deze moeder nu met werk en alimentatie precies rondkomen. Haar dochtertje krijgt psychische en sociale hulp.

Toen die zorg naar de gemeente overging, klopte ze aan bij een meitinker die haar verwees naar het Centrum voor Jeugd en Gezin. “Ik kreeg daar een gezinswerker en ik verwachtte dat die zou kijken naar wat er nodig was in de gezinssituatie. Maar ik moest zelf alles bedenken en aangeven. Begeleiding naar de school of de psycholoog was er niet. En dat er een Sportfonds of een Leergeldregeling was, moest ik zelf ontdekken in de gemeentelijke minimagids,” vertelde ze, “ik voelde geen enkele betrokkenheid.”
Het valt Elly op dat er vaak wel gekeken wordt naar wat het kind nodig heeft maar dat de ouder geen hulp krijgt om de therapie van het kind thuis te ondersteunen.
Ze vindt dat er meer aandacht moet komen voor onafhankelijke cliëntondersteuning. “Als men zich vanaf het eerste contact goed laat bijstaan, dan worden veel missers voorkomen.”