Nieuws

Nieuws van de lokale partij van Heerenveen

Gemeenteraad Heerenveen unaniem tegen gaswinning

Gasvrij Heerenveen

Proefboringen bij Nieuwehorne hebben jaren geleden aangetoond dat er gas in de bodem zit. Mijnbouwbedrijf Vermilion wil dit gas nu gaan winnen en heeft gevraagd om zogeheten planologische medewerking. Het college heeft die medewerking geweigerd omdat de raad heeft uitgesproken geen gaswinning toe te staan. GB Heerenveen heeft steeds twijfels gehad of zo'n weigering wel stand houdt. Een simpele wens van de raad is namelijk onvoldoende. Dat is inmiddels gebleken want Vermilion heeft bezwaar gemaakt en gelijk gekregen van de Commissie Bezwaarschriften. De gemeente moet nu toch planologische medewerking geven. Dat betekent overigens niet dat er gas gewonnen mag worden. Daarvoor zijn eerst vergunningen en speciale besluiten nodig.

Een gemeente kan gaswinning pas effectief tegenhouden als er duidelijke regels zijn over wat er wel en niet kan bij het winnen van bodemschatten en door voorwaarden te stellen in verband met de gevolgen voor de omgeving. Met dit doel werden maandag twee moties ingediend die elkaar gedeeltelijk overlappen. Beide roepen het college op om spoedig met beleidsnota's te komen. Daarmee kan de wettelijke basis worden gelegd om gaswinning tegen te gaan. De moties werden met algemene stemmen aangenomen en het college gaat ermee aan de slag. Hiermee spreekt de Heerenveense politiek zich ondubbelzinnig uit voor een gasloze toekomst.

 

DE LUIKEN OPEN

Maak het

“De luiken open voor een frisse wind.” Zo begon ons verkiezingsprogramma. We wilden af van de traditionele politiek, die van collegepartijen stemvee maakt en de oppositie buitenspel plaatst. Om de vertegenwoordigende rol van de gemeenteraad goed uit de verf te laten komen, zou een andere politiek nodig zijn. Geen dichtgetimmerd collegeprogramma maar een raadsbreed programma.

Lees meer: DE LUIKEN OPEN

EERLIJK DUURT HET LANGST

Tino van der Ven

Tino van der Ven, lijsttrekker van GB Heerenveen, legt graag uit hoe het eigenlijk zit met de gemeentefinanciën: “Vier jaar geleden was onze verkiezingsleus 'Stem voor lagere lasten', want als de gemeente geld tekort komt moet ze eerst het eigen huis op orde brengen voordat ze de hand ophouden bij de inwoners. We zien dat de regerende partijen ons advies hebben opgevolgd, met de provincie als waakhond.

Lees meer: EERLIJK DUURT HET LANGST

AFSCHEID VAN OUDE VORMEN EN GEDACHTEN

201803029-1

De eerste vergadering van de nieuwe gemeenteraad stond in het teken van de raadsbreed aangenomen motie van Roelf van der Woude, waarin gevraagd werd om de verkiezingsuitslag te analyseren en te overleggen over hoe een nieuw college kan worden gevormd.

Lees meer: AFSCHEID VAN OUDE VORMEN EN GEDACHTEN

NAAR DE KNOPPEN

Roelf2

Roelf van der Woude, de nummer 3 op de lijst van GB Heerenveen, is bezorgd dat de democratie naar de knoppen gaat als de afstand tussen inwoners en politiek groeit.

Lees meer: NAAR DE KNOPPEN

LOS LATEN

Michiel Bakker en Anton Melein

Michiel Bakker, de nummer 5 op de lijst van GB Heerenveen, zag aan de voorstellen vanuit het bewonersforum De Greiden hoe aanstekelijk het enthousiasme van de deelnemers heeft gewerkt voor hun wijkgenoten.

Lees meer: LOS LATEN

MINDER MISSERS

Elly Bijlsma

Elly Bijlsma, de nummer 2 op de lijst van GB Heerenveen, sprak laatst een alleenstaande moeder met een kind op de basisschool. Na jaren in een uitkering kan deze moeder nu met werk en alimentatie precies rondkomen. Haar dochtertje krijgt psychische en sociale hulp.

Lees meer: MINDER MISSERS