Nieuws

Nieuws van de lokale partij van Heerenveen

DE LUIKEN OPEN

Maak het

“De luiken open voor een frisse wind.” Zo begon ons verkiezingsprogramma. We wilden af van de traditionele politiek, die van collegepartijen stemvee maakt en de oppositie buitenspel plaatst. Om de vertegenwoordigende rol van de gemeenteraad goed uit de verf te laten komen, zou een andere politiek nodig zijn. Geen dichtgetimmerd collegeprogramma maar een raadsbreed programma. Het politieke debat zou daardoor gevoerd worden waar het hoort: in de gemeenteraad. Daarnaast moest er ruimte komen voor burgerpanels en andere nieuwe vormen van participatie. Welnu, met het Thematisch Raadsakkoord 2018-2022 worden we op onze wenken bediend.

Kennis en betrokkenheid

De samenleving is er klaar voor om het lokale democratische proces een nieuwe vorm en inhoud te geven. Veel inwoners zijn betrokken bij de eigen wijk, dorp of straat en actief in het lokale verenigingsleven. Er is veel kennis over allerlei zaken onder de mensen, van deze kennis moeten we gebruik maken om de leefbaarheid in dorp en wijk op peil te houden.
Om dit allemaal te bereiken is een andere bestuurscultuur nodig. We moeten durven loslaten en vertrouwen geven. De tijd dat de gemeente weet wat goed voor de mensen is, is definitief voorbij. Talloze beleidsnota’s zijn er geschreven in petit comité. Loopt u maar achter ons aan. We maken nu de omslag naar een gemeenteraad die doelen stelt, er geld voor regelt en vertrouwen heeft in de overvloedig aanwezige kennis van betrokken inwoners en professionals. Regie in plaats van regime.

Gestold wantrouwen

In het begin van deze eeuw heeft het dualisme zijn intrede gedaan. Bedoeld om de politiek transparanter en daarmee aantrekkelijker te maken. Dat is echter nooit goed van de grond gekomen, ook niet in de gemeente Heerenveen. Vaak werd het tegendeel bereikt en hielden coalitiepartijen elkaar angstvallig in de houtgreep. Coalitieakkoorden waren eigenlijk gestold wantrouwen. De oppositiepartijen met hun achterban, met hun kennis en betrokkenheid, met hun netwerk en goede ideeën, hadden het gevoel dat ze er vier jaar voor spek en bonen zaten. Er was wel ruimte voor een ander geluid, maar daar werd door de coalitie niets mee gedaan. Het heeft ook de versnippering en afsplitsing in de hand gewerkt. Met het thematisch raadsakkoord komt er ruimte voor wisselende meerderheden. Daarnaast zijn we ervan overtuigd dat partijen de knellende fractiediscipline makkelijker loslaten.

Dit raadsakkoord is geen einddoel, maar het begin van een proces dat leidt tot wederzijdse versterking van de representatieve én de participatieve democratie.
GB Heerenveen onderschrijft daarom het Thematisch Raadsakkoord 2018-2012 met volle overtuiging.

Klik hier om het raadsakkoord te lezen

 

 

 

AFSCHEID VAN OUDE VORMEN EN GEDACHTEN

201803029-1

De eerste vergadering van de nieuwe gemeenteraad stond in het teken van de raadsbreed aangenomen motie van Roelf van der Woude, waarin gevraagd werd om de verkiezingsuitslag te analyseren en te overleggen over hoe een nieuw college kan worden gevormd.

Lees meer: AFSCHEID VAN OUDE VORMEN EN GEDACHTEN

NAAR DE KNOPPEN

Roelf2

Roelf van der Woude, de nummer 3 op de lijst van GB Heerenveen, is bezorgd dat de democratie naar de knoppen gaat als de afstand tussen inwoners en politiek groeit.

Lees meer: NAAR DE KNOPPEN

LOS LATEN

Michiel Bakker en Anton Melein

Michiel Bakker, de nummer 5 op de lijst van GB Heerenveen, zag aan de voorstellen vanuit het bewonersforum De Greiden hoe aanstekelijk het enthousiasme van de deelnemers heeft gewerkt voor hun wijkgenoten.

Lees meer: LOS LATEN

MINDER MISSERS

Elly Bijlsma

Elly Bijlsma, de nummer 2 op de lijst van GB Heerenveen, sprak laatst een alleenstaande moeder met een kind op de basisschool. Na jaren in een uitkering kan deze moeder nu met werk en alimentatie precies rondkomen. Haar dochtertje krijgt psychische en sociale hulp.

Lees meer: MINDER MISSERS

EERLIJK DUURT HET LANGST

Tino van der Ven

Tino van der Ven, lijsttrekker van GB Heerenveen, legt graag uit hoe het eigenlijk zit met de gemeentefinanciën: “Vier jaar geleden was onze verkiezingsleus 'Stem voor lagere lasten', want als de gemeente geld tekort komt moet ze eerst het eigen huis op orde brengen voordat ze de hand ophouden bij de inwoners. We zien dat de regerende partijen ons advies hebben opgevolgd, met de provincie als waakhond.

Lees meer: EERLIJK DUURT HET LANGST

ACHTERKAMERTJES VAARWEL

akkrum-debat

Bij het verkiezingsdebat in Akkrum mocht Roelf van der Woude namens GB Heerenveen het spits afbijten. Eelke Lok vroeg naar zijn opvallende motie uit de laatste raadsvergadering, waarin de nieuwe gemeenteraad wordt opgeroepen om de vorming van een nieuw college met meer openheid te doen.

Lees meer: ACHTERKAMERTJES VAARWEL